به گزارش

خبرگزاری فارس، محمد علیآبادی پس از برگزاری دومین جلسه کارگروه حذف کشتی از المپیک در جمع خبرنگاران گفت: بعد از مشکلی که برای کشتی پیش آمد که احتمال حذف این رشته از المپیک تمام مردم در سطح کشور را شوکه کرد و باعث شد دوستداران کشتی به عنوان یک ورزش ملی وا اخلاقی به شدت ناراحت شوند که در پی آن انعکاس اخبار در رسانهها را به همراه داشت، به طبع مسئولیتی که داشتم روی این موضوع حساس شده و دستور تشکیل کمیتهای از بخشهای مختلف ذی ربط را صادر کردم تا پیگیریهای لازم به عمل آید.

وی ادامه داد: در جلسه اول کارگروه تصمیماتی گرفته شد که بخشی از آنها عملی شده و امروز هم قرار شد اعتراضات مردمی را به هر طریق ممکن به گوش فیلا و کمیته بینالمللی المپیک برسانیم و اعلام کنیم که فضا آنطور که شما فکر میکنید نیست. چراکه فقط در ایران دهها میلیون نفر طرفدار کشتی هستند. ضمن اینکه در سایر کشورها مانند روسیه، ترکیه، آمریکا، کوبا، مصر و حتی عراق هم این رشته ورزشی طرفدار داشته و کشتیگیران با سابقه و قهرمانان المپیک را پرورش دادند.
علیآبادی یادآور شد: یکی از مصوبات این جلسه این بود که کمپینهایی تشکیل شود تا اعتراضات مردمی و رسانهها به گوش بخشهای مرتبط جهانی رسانده شود. چرا که این اقدامات و فشارها در نهایت موفقیت را به همراه خواهد داشت. همانطور که در حال حاضر یک عقبنشینی نسبی را شاهد هستیم.

وی تاکید کرد: امروز ژاک روگ رئیس کمیته بین المللی المپیک به این نتیجه رسیده که از این تصمیم عقبنشینی کند ضمن اینکه من هم برای رسیدن به این هدفی که داریم، مکاتبات وسیعی را آغاز کرده و علاوه بر نامهنگاری با 15 عضو کمیته بینالمللی المپیک به 100 کمیته ملی المپیک کشورهای مختلف هم نامههایی را ارسال کردم. همچنین قرار شد 2 قهرمان طلایی کشتی المپیک هم ماموریت پیدا کنند تا با اعزام به سوئیس صحبتهای لازم را انجام دهند. علاوه بر آن هم خودمان دست به کار شدهایم و من هم به همراه چند تن از بزرگان کشتی برای عدم حذف کشتی از المپیک سفرهایی را خواهیم داشت.
رئیس کمیته ملی المپیک افزود: امشب قرار است جلسهای با حضور مسئولان فدراسیون کشتی کشورهایی که به ایران آمدهاند برگزار شود که ما از آنها میخواهیم در این خصوص فعالتر باشند.
وی با بیان اینکه شنیدهام رئیس جمهور یکی دو کشور مثل روسیه و آمریکا دراین مورد مکاتبات لازم را با نهادهای مرتبط انجام دادهاند تاکید کرد: از رئیسجمهور کشورمان که همیشه حامی ورزش بوده است درخواست میکنم تا ایشان هم در این زمینه مکاتباتی را به عمل آورده تا با این حمایت همچنان شاهد حضور کشتی در المپیک باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا ناگهان بحث حذف کشتی از المپیک جدی شد گفت: این یک مبارزه است. چرا که هر وقت کشور در یک رشته ورزشی قدرتمند است و میخواهد ورزش خودش را در المپیک داشته باشد از طرف دیگر ظرفیت المپیک هم محدود است و رشتههایی که در پشت در ماندهاند میخواهند به هر قیمتی وارد شوند. مانند کاراته که یک کشور قدرتمند پشت آن است. یا ووشو که چین میخواهد آن را به هر قیمتی وارد المپیک کند و چند رشته دیگر که چنین شرایطی را دارند.
علیآبادی ادامه داد: برای تصمیمگیری در این مورد مسئولان کمیته بینالمللی المپیک چند ضابطه و شاخص مثل تعداد تماشاگر، بلیطفروشی و درآمدزایی وهمچنین حق پخش تلویزیونی را مورد لحاظ قرار داده است.
وی گفت: کشتی مانند فوتبال و بسکتبال یک ورزش ابداعی نیست بلکه یک ورزش خونی و ذاتی است. انسانها پس از به دنیا آمدن، بعد از راه رفتن و دویدن کشتی را یاد میگیرند بنابراین همه به آن حساس هستند. من معتقدم که کشتی را نمیتوان از تمدن بشری حذف کرد. این رشته ای است که میتوان به راحتی آن را در هر مکانی مورد استفاده قرار داد.
علیآبادی تصریح کرد: کشتی در تاریخ فرهنگی خودش، فرهنگی غنی را به همراه دارد که با اخلاق و جوانمردی و فتوت همراه است. این موضوع شاید در اروپا شناخته شده نباشد اما در قاره آسیا و کشورهایی مانند ایران کشتیگیران فارغ از قهرمانیهایشان به خطر اخلاقیات همیشه افرادی مردمی و شاخص به شمار میروند. همانطور که در ایران کشتیگیری مانند تختی هنوز هم پس از اینکه چند سال از درگذشتش سپری میشود همچنان مراسم یادبود وی برگزار شده چون بیش از قهرمانیهایش از او اخلاق و جوانمردی و فتوت به یادگار مانده است.