نمایندگان مدرسه فوتبال باشگاه رئال مادرید به ورزشگاه امام رضا(ع) رفتند.

مسئولین آکادمی رئال مادرید که قرار است با آکادمی پرسپولیس تفاهم نامه امضا کنند امروز از ورزشگاه امام رضا(ع) محل تمرینات تیم های پایه دیدن کردند.

اوج