سرشناسترین گزینهای که از بازیکنان ایرانی شاغل در سوئد به ذهن میآید، بهرنگ صفری است. او در ایران به دنیا آمد و در سن ۲ سالگی به همراه خانوادهاش به کشور سوئد مهاجرت کرد. محمد نبی سرپرست تیمملی عنوان کرده که کیروش در مسافرت خارجیاش به کشور سوئد میرود که دو رگه جدیدی را به تیمملی بیاورد. با وجود اینکه نبی، نام این بازیکن را مطرح نکرده اما کدهایی که داده میتوان گزینههای احتمالی کیروش را حدس زد.
نبی گفته که بازیکن جدید تیمملی قطعا دروازهبان نیست و کیروش بیش از یک سال است که او را زیر نظر دارد. به این ترتیب از بین بازیکنان شاغل در لیگ سوئد گزینههای زیر میتواند سوغات جدید کیروش از اروپا باشد:
* ویلیام سیروس آتشکده
شاید گزینه دیگر کیروش این مهاجم ۱۹ ساله و تنومند باشد. این بازیکن که برخلاف دو رگههای دیگر نام ایرانی ندارد، در باشگاه اوربرو (Orebro SK) در دسته دوم سوئد بازی میکند. ویلیام فصل قبل برای تیمش ۱۲۰۰ دقیقه بازی کرده و ۶ گل زده بود. البته قبلا هم نام او مطرح شده بود. شاید منظور نبی از کسی که کیروش یک سال او را زیر نظر دارد همین بازیکن باشد. البته این بازیکن قبلا در مصاحبهای گفته بود میخواهد برای تیمملی سوئد بازی کند.
* امین نظری
کیروش در یکی از سفرهایش به سوئد، به منزل نظری رفت و با برادران نظری درباره بازی در تیمملی ایران صحبت کرد. البته در آن مقطع، امین نظری دعوت کیروش را قبول نکرد. اما گفته میشود کیروش هنوز بازیهای او را دنبال می کند و حتی گفته میشود دلیل دعوت از امید، راضی کردن امین برای آمدن به تیمملی است. امین برای حضور در ایران مشکل سربازی هم دارد. البته به نظر نمیرسد مشکل بزرگی باشد. امین نظری متولد ۱۳۷۳ است و سن مناسبی برای بازی در تیمملی دارد. امین در مالموی سوئد بازی می کند و دو دوره در تیم های زیر ۱۷ و ۱۹ سالههای سوئد بازی کرده است. احتمال دارد کیروش برای مذاکره دوباره با او به سوئد رفته باشد.

* آرش بیات

این بازیکن به ضربههای آزاد و شوتهای محکم در لیگ سوئد معروف است. او هافبک میانی است و در ۲۵۷ بازی در لیگ سوئد، ۴۶ گل زده است. بیات در ردههای سنی پایین تیمملی سوئد بازی کرده است. البته او ۲۹ سال سن دارد و احتمال اینکه گزینه کیروش باشد زیاد نیست.
* آرش طالبینژاد
طالبینژاد متولد بندرعباس است و از بچگی به سوئد مهاجرت کرده است. او با یک ۱۸۳ سانتیمتر قد، فیزیک مناسبی دارد و میتواند در پستهای هافبک راست و هافبک میانی بازی کند. طالبینژاد در تیمملی امید سوئد بازی کرده است. او هم مثل بیات مشکل سن دارد. او ۳۱ ساله است و به نظر نمیرسد کیروش روی او حساب کند.
* عماد خلیلی
خلیلی هم یکی از محتمل ترین گزینهها است. او ۲۵ ساله است و میتواند در پست های مهاجم و بال راست بازی کند. او در تیم نورکوپینگ در دسته دوم سوئد بازی میکند و آمار گلزنی قابل توجهی دارد. او در ۷۶ بازی برای نورکوپینگ ۲۰ گل زده است. البته در هیچ جایی از ملیت او نامی از ایران نیست. حتی در بعضی از سایتها هم ملیت او عراقی درج شده است.
*** این نامها را فراموش کنید
* بهرنگ صفری
سرشناسترین گزینهای که از بازیکنان ایرانی شاغل در سوئد به ذهن میآید، بهرنگ صفری است. او در ایران به دنیا آمد و در سن ۲ سالگی به همراه خانوادهاش به کشور سوئد مهاجرت کرد. صفری اکنون در اندرلشت بلژیک بازی میکند. اما نکته اینجاست که صفری ۲۳ بازی ملی برای تیمملی سوئد انجام داده است. بنابراین موضوع بازی او برای تیمملی کاملا منتفی است.
* امین نوری
این مدافع میانی، یکی از بهترین مدافعان لیگ سوئد است. او ۲۷ ساله است و از سال ۲۰۰۸ در کالمار افاف بازی میکند و بیش از ۱۰۰ بازی برای این تیم انجام داده است. مدتی پیش، نام او هم برای بازی در تیمملی ایران مطرح شد. اما نام این بازیکن امین نیست. بلکه نام واقعی او اِمین است و اهل کشور ترکیه است.
جام