مدافع پرتغالي رئال مادريد از روياي خود براي رويارويي با تيم سابقش در فينال ليگ قهرمانان اروپا پرده برداشت.

پهپه در خصوص دو تيم حاضر در فينال ليگ قهرمانان اروپا اظهار داشت: دوست دارم فينال ميان مادريد و پورتو برگزار شود. عاشق تيم سابقم هستم.

به گزارش فارس، وي پورتو را يکي از مدعيان قهرماني در ليگ قهرمانان دانست و ادامه داد: پورتو مثل بزرگان فوتبال نام بزرگي ندارد اما بازيکنان فوقالعادهاي دارد.

مدافع مياني رئال مادريد خاطرنشان کرد: کسب دهمين عنوان در ليگ قهرمانان اروپا بزرگترين هدف ما است. ما بايد منچستر را در اولدترافورد شکست دهيم و ميدانيم که ميتوانيم اين کار را انجام دهيم.

پهپه تأکيد کرد: اگر فينال بين رئال و پورتو برگزار شود، روياي من به حقيقت خواهد پيوست. من بعد از رئال مادريد هوادار پورتو هستم. اگر قهرمان نشويم، دوست دارم آنها قهرماني را به دست آورند.