سرمربي تيم فوتبال نفت آبادان گفت: با وجود احترامي که براي استقلال قائليم اما بايد اين تيم را ببريم.

به گزارش فارس، علي فيروزي در نشست خبري پيش از ديدار با استقلال اظهار داشت: يک تشکر ويژه از رسانهها دارم که زحمات زيادي ميکشيد و در راستاي بهتر شدن ورزش کشور تلاش ميکنيد. اگر به گذشته برگرديم و روزهاي قبل آبادان را با اکنون مقايسه کنيم 10 تيم مثل صنعت نفت وجود داشت حتي مسابقات محلات هم از بازيهاي باشگاهي قويتر بود. آنقدر بازيکن زياد بود که کاپيتان ها به تيم نفت آبادان آمدند. فوتبال حرفهاي شده است اما اکنون هيچ کاري براي اين شهر انجام نشده است. 8 تيم جوانان داريم که در سال فقط يکماه تمرين ميکنند و درگير مسابقات هستند و با اين شرايط نميتوانيد بازيکني را پيدا کنيد. مطمئنم در آينده اين استعدادها ميتوانند فوتبال را تغذيه کنند.

وي افزود: فردا با تيم بزرگي بازي داريم و بازي با تيمهاي استقلال و پرسپوليس افتخار است. استقلال در صدر جدول است و ما در انتهاي جدول اين روزها شرايط خوبي نداريم. نتايج لازم را نگرفتهايم. اما هميشه مقابل استقلال و پرسپوليس انگيزه داريم. تماشاگران زيادي اين بازيها را تماشا ميکنند و اين مسابقات روي آنتن تلويزيوني ميرود و آبادانيها همه جا هستند و اين بازي را ميبينند. هدفمان اين است که فوتبال مردم پسند و جوانمردانه ارايه کنيم و بدون استرس بازي کنيم و ميخواهيم هم حريف را کنترل کنيم و هم از ضد حملات استفاده کنيم.

فيروزي افزود: بازيهاي ما مقابل استقلال و پرسپوليس آموزش خوبي براي بازيکنان مستعد است و حتي مربيان ميتوانند از اين بازيها الگو برداري کنند. نميتوانيم در طول 90 دقيقه فوتبال يکنواختي بازي کنيم و يک تيم بايد از راهکارهاي زيادي استفاده کند. همه مربيان هم اين بازي را زير ذره بين قرار ميدهند. محکوم هستيم در بازيهاي آينده امتياز بگيريم به خصوص در داخل خانه. مربي سپاهان گفت تيمي بوديم که زياد به آنها فشار آورديم و انصافا در خانه خوب بازي ميکنيم. فکر ميکنم روي تيم نفت در گذشته خوب کار نشده است چون بايد براساس قابليت بازيکنان آنها را انتخاب کنيم و فکر ميکنم تيم ما خيلي تهاجمي بازي ميکند. پتانسيل ما در حملات بهتر است. در برخي مواقع روي ضد حملات گل ميخوريم. با تمام احترام براي استقلال اميدوارم به پيروزي برسيم.

وي در مورد مصدومان و محرومان تيمش و اينکه ميتوانيد تيم را در ليگ برتر نگه داريد، گفت: محروم و مصدوم نداريم ولي بايد بگويم هنوز 8 بازي باقي مانده و اميد به ماندن داريم. نميتوانم معجزه کنم و حتي تا پاي سکته بخاطر تيمم رفتم. کار خيلي سخت است. تنها مشکل ما بردن است و استرس گاهي اوقات قابليت بازيکنان را ميگيرد و اجازه نميدهد ضربات نهايي را خوب بزنيم. اميدوارم تيم به تکامل خوبي برسد و ما در بخش حمله خوب کار کرديم اما خوب گل نزديم و همه چيز به خط دفاع فشار آورده است.

وي تصريح کرد: اگر در يک بازي بزرگ امتياز بگيريم ميتوانيم در شرايط روحي خوب شويم و بعد از برد اول هم به بردهاي بعد برسيم