سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي ايران پس از نايب قهرماني کشتي فرنگي ايران گفت: شرمنده مردم شديم اما بضاعت ما بيشتر از اين نبود.

به گزارش ايسنا، رسول جزيني در جمع خبرنگاران اظهار کرد: علاوه بر اينکه امروز روز ما نبود، تا همين جاي کار هم بچهها بيشتر از توانشان تلاش کردند، بويژه با قرعه سختي که داشتيم.

وي افزود: من نبايد قبل از رقابتها اين صحبتها را ميگفتم اما با آن امکانات کم، وقفههاي طولاني در اردوها و نابساماني اوضاع کشتي فرنگي و همچنين قرعه بدي که به ما خورد و حضور نداشتن مليپوشان المپيکيمان تا همين جاي کار هم بد نتيجه نگرفتيم.

وي ادامه داد: همه مسابقهها براي ما فينال زودرس بود و قبول کنيد که با تمام قدرت در رقابتها حضور نداشتيم. ما تنها يکي، دو مهره باتجربه و قديمي داشتيم که در فينال هم ديديد همانها به پيروزي رسيدند چون حضور مهرههاي بزرگ به کشتيگيران روحيه ميدهد اما متاسفانه ما در اين رقابتها اين ويژگي را نداريم.

جزيني خاطرنشان کرد: من از مردم عزيزمان به خاطر قهرمان نشدن عذرخواهي ميکنم و دست آنها را ميبوسم اما کشتي در خون مردم ايران است و آنها به خوبي مسائل آن را ميفهمند. با ادامه اين روندي که به وجود آمده در آينده کشتي فرنگي چيزي نخواهيم داشت چرا که همين نايب قهرماني هم حاصل زحمات محمد بنا بوده است.

وي تصميم IOC براي حذف کشتي از المپيک را سياسي دانست و افزود: اميدوارم مسئولان IOC که امروز در سالن حضور داشتند، ديده باشند که کشتي چه جايگاهي در بين مردم دارد و اين تصميم عجولانه را نگيرند.