قرعهکشي رقابتهاي جام جهاني کشتي آزاد برگزار شد.

قرعهکشي مسابقات جام جهاني کشتي آزاد برگزار شد.

قرعهکشي اين رقابتها به شرح زير است:

گروه 1: روسيه، آذربايجان، بلاروس، ترکيه، قزاقستان

گروه 2: ايران، ژاپن، آمريکا، گرجستان، بلغارستان

جردن باروس قهرمان 74 کيلوگرم المپيک لندن، جک وارنر قهرمان 96 کيلوگرم المپيک لندن و اسکات دارنده مدال برنز المپيک لندن از مشهورترين کشتيگيران تيم ملي آمريکا بودند که براي شناختن حريفان خود به روي باسکول رفتند.