بهروز عطايي پس از پيروزي تيمش مقابل پيکان و زد و خورد بين واليباليستهاي دو تيم گفت: به شدت اين حاشيهها را محکوم ميکنم، اما معتقدم اشتباه داوري نتيجه بازي را رقم نزد.

به گزارش ايسنا، بهروز عطايي سرمربي تيم واليبال کاله پس از پيروزي مقابل پيکان و زد و خورد و درگيري بين بازيکنان و عوامل دو تيم، اظهار کرد: همان طور که ميدانيد هيچ وقت مسائل غير اخلاقي را چه از ناحيه تيم خودم و از چه سوي ساير تيمها نميپسندم و اصلا موافق چنين جوهايي که متاسفانه در برخي مسابقهها به وجود ميآيد نيستم و به شدت آن را محکوم ميکنم. واقعا پس از مسابقه شرايط خيلي خيلي بد و غير قابل تحملي به وجود آمد. من به شدت حتي با چند نفر از بازيکنان خودم هم برخورد کردم تا وارد درگيري نشوند.

وي افزود: خيلي جاي تاسف دارد که ورزش دانشگاهي واليبال به اين سمت و سو ميرود. اميدوارم به هر شکل ممکن فضا مديريت شود و ديگر شاهد اين اتفاقها نباشيم. بايد از اول جلوي بداخلاقيها در واليبال گرفته ميشد. فکر ميکنم که قدري تسامح وجود دارد و اگر بداخلاقيها از همان اول قيچي شود و با کسي تعارف نشود و به بازيکنان، مربيان و باشگاهها امتيازي داده نشود، شاهد چنين رفتارهاي غير متعارفي نخواهيم بود. من راجع به فرد خاصي حرف نميزنم.

سرمربي تيم واليبال کاله گفت: من به ياد دارم. شما هم به ياد داريد که در بازيهاي اول فصل هم چه اتفاقهايي افتاد. در جايي که ما مورد تعرض قرار گرفتيم محکوم هم شديم و نتيجهاش هم اين شد که امروز ميبينيد. متاسفانه ممکن است هر اتفاقي در اين درگيريها روي دهد و تبعات آن سلامت بازيکنان را هم تهديد کند. حقيقت اين است که نميدانم راهکار برون رفت از اين وضعيت چيست!؟ من يک مربي هستم و تمام سعي خودم را انجام ميدهم که کار فني را به درستي انجام دهم. اين موضوع را مسئولان و کساني که واليبال را اداره ميکنند بايد مديريت کنند.

بهروز عطايي در پاسخ به سوالي درباره اعتراض شديد کادر فني پيکان نسبت به چيدمان داوري خاطرنشان کرد: ديگر مشکل است که درباره اين موضوعها صحبت کنيم. من هم نسبت به داوري اعتراض داشتم. اما نبايد هر موقع بازنده ميشويم نسبت به داوري اعتراض کنيم و هر موقع هم ميبريم داوري را تاييد کنيم. نميخواهم بگويم که داوري اشتباه نداشت بلکه در چند صحنه حساس هم داور خطا را به سود تيم حريف گرفت. به هر حال اشتباههاي داوري به سود و ضرر دو تيم به شکلي نبود که موجب برد و باخت شود. شايد به خاطر حساسيت بيش از حد اين ديدار در صحنههايي داور هم مرتکب اشتباه شد، ولي اين موضوع دليل بر آن نميشود که نتيجه بازي را داور رقم زده باشد. ممکن است همان طور که من و اکبري (سرمربي تيم پيکان) اشتباه ميکنيم داور هم دچار خطا شود.