سرپرست فدراسيون کشتي معتقد است نايب قهرماني براي ايران بد نيست و مردم بايد خوشحال باشند.

به گزارش ايسنا سرپرست فدراسيون کشتي پس از نايب قهرماني ايران در جام جهاني تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نايب قهرماني هم براي ايران نتيجه بدي نيست. ايران تيمهاي سختي را پشت سر گذاشت و به فينال رسيد و همه کشتيگيران تلاش کردند.

وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به ميزباني ايران آيا بهتر نبود کشتيگيران شاخص روي تشک بيايند و دل مردم را شاد کنند بيان کرد: دل مردم الان هم بايد شاد باشد چرا که نايب قهرماني نيز نتيجه خوبي است.

خطيب در پايان در پاسخ به اين سوال که آيا براي بازگشت بنا به کشتي فرنگي برنامهاي داريد يا نه گفت: ما نميخواستيم بنا برود و او خودش رفت. اميدوارم شرايطي مهيا شود که او دوباره به کشتي فرنگي بازگردد.