به گزارش خبرگزاری فارس، خوآکین رئیس فنداسیون باشگاه رئال مادرید پس از عقد قرارداد همکاری با شرکت فروغ سپهر پاسارگاد ایران گفت: تمام فعالیتهای تیمهای پایه رئال مادرید به فنداسیون این باشگاه محول شده است و فعالیتهای آکادمیک زیر نظر این بخش از باشگاه است.


وی افزود: تلاش ما این است که ارزشها را به نوجوانان آموزش دهیم و آنها را آماده حضور در رئال مادرید کنیم. اینجا حضور یافتیم برای اینکه با پرسپولیس همکاری داشته باشیم و بازیکنان را آموزش دهیم.


خوآکین تاکید کرد: در حال حاضر هدف اصلی این است که بازیکنانی به اسپانیا برای حضور در کمپهای آموزش بازیکنان پایه اعزام شوند و سپس کمپهای فوتبال را در ایران فعال خواهیم کرد. در این مرحله آکادمی تشکیل نمیشود و معتقدیم قدم به قدم باید جلو برویم. رئال مادرید از طریق همکاری با شرکت فروغ سپهر پاسارگاد کارهای خود را دنبال میکند.


به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولین رئال مادرید فیلمهایی از فعالیت آکادمی این باشگاه پخش کردند و در مورد چگونگی عملکرد خود در بخش پایه توضیحاتی را ارائه دادند.