رویانیان: کميته انضباطي، نيمه انضباطي است


مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: کميته انضباطي، نيمه انضباطي است و فقط عليه ما حکم ميکند.

محمد رويانيان در پايان جلسه عقد قرارداد با باشگاه رئال مادريد در مورد محروميت فعلي محسن بنگر از حضور در ديدارهاي پرسپوليس گفت: حکم محسن بنگر به صورت يکطرفه صادر شده، کميته انضباطي نبايد به استناد آنچه که در عکس و فيلم ديده تصميم بگيرد. معتقدم بنگر آن حرکت را با ارده انجام نداده، البته ناراحت و متاثر هستم و به هيچ وجه آن را تاييد نميکنم اما حق ما اين برخورد نيست.

وي افزود: بايد اشتباهات را بپذيريم، در دور رفت 90 دقيقه به بنگر فحاشي کردند که آن حرکت بيپاسخ ماند، در بازي برگشت هم اين اتفاق 90 دقيقه دنبال شد که باز هم بدون پاسخ ماند. ابلاغيهاي بدون دادن حکم صادر ميکنند که اين اتفاق اصلا خوب نيست. کميته انضباطيچه زماني ميخواهد به شکايت پرسپوليسيها رسيدگي کند؟ باز هم ميگويم حرکت بنگر را تاييد نميکنيم اما نبايد اين نوع برخورد با او انجام شود.

وي بيان کرد: تا 15 اسفند براي چند بازي نبايد اين بازيکن را در اختيار داشته باشيم، محروميت بدون حکم قابل قبول نيست، درخواست ميکنم به محروميت از يک بازي اکتفا کنند چراکه به بنگر در ديدارهاي بعدي نياز داريم، بايد به رفتارهايي که در ورزشگاه عليه بنگر صورت گرفت توجه داشته باشيم.

رويانيان در مورد توهينهايي که به دختر بنگر شد و اينکه چرا قبل از اينکه کميته انضباطي تشکيل جلسه بدهد، حکم محروميت صادر کرده است، اظهار داشت: کميته انضباطي گاهي انضباطي است، آنها عليه پرسپوليس انضباطي هستند اما عليه ديگران نه، من اسم اين کميته را گاهي انضباطي ميگذارم، کميته انضباطي بايد به صورت تمام انضباطي و عدالتمحور باشد و اعضا و رئيس اين کميته مورد احترام من هستند اما مثل داوران که گاهي اشتباه ميکنند، آنها هم تصميم اشتباه گرفتند.مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: در بازي قبلي دو بازيکن ما توسط داور محروم شدند و بنگر در بازيهاي آينده به وسيله کميته انضباطي محروم شده است. فدراسيون، سازمان ليگ و ... هم ما را محروم ميکنند، اصلا بهتر است تا آخر فصل ما محروم شويم و به يکباره ما را محروم کنند تا خيالمان راحت شود.

رويانيان تاکيد کرد: کملطفي زيادي به ما شده، خدا را شکر ميکنيم که مدام ما را محروم ميکنند و شاهد کملطفيها هستيم. اگر حرفي ميزنيم براي آن است که قدرت داريم، فرهنگ درستي در مديريت فوتبال نداريم؛ با مسائل يا چالشي برخورد ميکنيم و يا اينکه خيلي از ارزشها ناديده ميگيريم، اگر اشتباهي صورت گرفته و 30 هزار نفر ديدهاند چرا اين موضوع را در تلويزيون به نمايش ميگذارند که 30 ميليون نفر ببينند؟ چرا باشگاه محروم ميشود؟ چرا فحشهايي که داده ميشود ديده نميشود؟ تمام گلبولهاي قرمز و سفيد عليه من هستند و همه من را ميزنند، نميدانم عليرغم کارهاي بزرگي که ميکنيم مورد کملطفي قرار ميگيريم و کسي قدر نميداند، اين مسائل برايم مهم نيست و من با عدالت کارم را دنبال ميکنم.

مديرعامل پرسپوليس در مورد وينگو بگوويچ که به تيمهاي پايه منتقل شده است، عنوان کرد: وينگو به يحيي کمک ميکند اما به دليل نيازي که به او در تيمهاي پايه داشتيم و ميخواستيم از تجربهاش استفاده کنيم اعلام کرديم او به تيمهاي پايه برود، شايد به يحيي هم کمک کند و منعي ندارد. من از او خواهش کردم و خواهشهاي ما شماليها «بايد» است.

رويانيان در پاسخ به سوال خبرنگاري که اعلام کرد بگوويچ وقتي آمد پرسپوليس مساوي کرد اما از وقتي که رفته ميبرد، خنديد و پاسخي نداد.