دبير فدراسيون واليبال گفت: بازيکنان متخلف در ليگ برتر واليبال قطعاً به تيم ملي دعوت نخواهند شد.

محمود افشاردوست در گفتوگوي تلفني با برنامه ورزش و مردم در مورد تخلفات صورت گرفته در ديدار واليبال پيکان و کاله اظهار داشت: صحنههايي که در اين بازي رقم خورد واقعا تاسفبار بود و من خودم از ديدن اين تصاوير شرمنده شدم. مطمئن باشيد بازيکناني که در اين بازي تخلف کردند قطعا به اردوي تيم ملي دعوت نخواهند شد.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: پيراهن تيم ملي مقدس است. بازيکنان بايد آن را بپوشند که در وهله اول به مسائل اخلاقي توجه جدي داشته باشند.

دبير فدراسيون واليبال تاکيد کرد: سفت و محکم در مورد اين اتفاقات خواهيم تصميمگيري ميکنيم و با متخلفان برخورد جدي خواهيم کرد. مطمئن باشيد جاي آنان در تيم ملي نخواهد بود و براي فعاليت سال آيندهشان در ليگ برتر نيز تصميمگيري خواهيم کرد. قطعا جلوي بداخلاقي را خواهيم گرفت. تماشاگراني هم که تخلف کردهاند ديگر اجازه حضور در سالن نخواهند داشت.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا در اين بازي مشکل داوري وجود خواهد داشت يا خير گفت: من پس از بازي با 10 کارشناس داوري صحبت کردم که هيچ کدام از آنها مشکل داوري را تاکيد نکردند. يکي دو اشتباه وجود داشت که آن هم اصلا در نتيجه تاثيرگذار نبود.

افشاردوست در پايان تاکيد کرد: مشکل اصلي رعايت نکردن اصول حرفهاي از سوي برخي بازيکنان است که اين اتفاقات رقم ميخورد. اگر آنها مدعي هستند که حرفهاي کار ميکنند بايد اخلاقشان هم حرفهاي باشد. مطمئنا ولاسکو سرمربي تيم ملي هم حرفهاي عمل ميکند و براي او اسامي اصلا مهم نيست.