سايت فيلا در گزارشي به بازتاب مراسم افتتاحيه رقابتهاي کشتي آزاد و اعتراض کشتيگيران به حذف اين رشته به المپيک پرداخت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، رقابتهاي کشتي آزاد جام جهاني تهران از صبح پنجشنبه آغاز شد و در بعد از ظهر رقابتها مراسم افتتاحيه برگزار شد. مراسمي که با سالهاي قبل تفاوتهايي داشت که از مهمترين آن ميتوان به اعتراض يکپارچه کشتيگيران و حذف از المپيک با دست نوشتهها و بنرهايي با عنوان « المپيک بدون کشتي هرگز» اشاره کرد.

سايت فيلا در گزارش خود نوشت: جام جهاني کشتي فرنگي و آزاد نخستين رويداد معتبر کشتي بود که پس از رقابتهاي المپيک برگزار شد. در رقابتهاي کشتي فرنگي روسيه با پيروزي مقابل ايران در تهران به مقام قهرماني رسيد.

جام جهاني کشتي نخستين اعلام رسمي اعتراض جامعه کشتي به حذف اين رشته از المپيک بود. در اين رقابتها که در تهران برگزار شد 10 تيم قدرتمند جهان در هر دو رشته آزاد و فرنگي به رقابت پرداختند. تيمهاي ارمنستان، آذربايجان، بلاروس، بلغارستان، مجارستان، ايران، قزاقستان، کره جنوبي، روسيه و ترکيه در کشتي فرنگي و تيمهاي آذربايجان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، ايران، ژاپن، قزاقستان، روسيه، ترکيه و آمريکا در آزاد با هم به رقابت پرداختند.

جامعه کشتي از اين جام جهاني به عنوان ابزاري براي اعلام رسمي اعتراض به IOC براي حذف کشتي از المپيک استفاده کرد. در اين حرکت نمادين که در مراسم افتتاحيه انجام شد به نقش کليدي کشتي به عنوان يک ورزش سنتي در فرهنگ ايرانيان اشاره شد. (کشتي ورزش اول ايران است و ميليونها ورزشکار ملي ثبت شده در ايران به آن مشغولند.) علاوه بر اين کشتي يکي از کاملترين رشتههاي رزمي در سطح جهان است. کشتي به انسانها ياد ميدهد که در عين حالي که با حريف رقابت دارند، شخصيت و روح خود را پرورش دهند و البته به حريف خود نيز احترام بگذارند. کشتي تواضع هنگام پيروزي و اخلاق جوانمردانه هنگام شکست را به ورزشکاران ياد ميدهد. اينها همه اصول اساسي جنبش المپيک است.

در حرکتي نمادين براي نشان دادن مخالفت با تصميم کميته اجرايي کميته بينالمللي المپيک تمام ورزشکاران حاضر در تهران از 14 کشور مختلف دستهاي يکديگر را به نشانه اتحاد و برادري گرفته و بالا بردند. کشورهاي ايران و آمريکا با وجود اختلافات سياسي نيز در اين حرکت سمبليک حضور داشتند تا نشان دهند که فراسوي تمام تنشهاي سياسي و اختلافات فرهنگي در زمينه کشتي با هم متحد هستند. در راستاي اين فعاليتها فدراسيون کشتي ايران بنرهايي آماده کرده بود که شعار «المپيک بدون کشتي؟ هرگز، هرگز» روي آن به دو زبان فارسي و انگليسي نوشته شده بود.