مليپوش تنيس روي ميز ايران گفت: فکر نميکردم با مسائلي که در يک ماه گذشته وجود داشت بخشيده شوم.

افشين نوروزي در گفتوگو با خبرگزاري فارس در مورد بخشش 3 ماه محروميتش اظهار داشت: خوشحالم و خدا را شکر ميکنم که اين اتفاق افتاد و ميتوانم 3 ماه زودتر بازي کنم.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا فکر ميکردي پس از اتفاقات رخ داده بخشيده شوي يا خير گفت: با توجه به مسائلي که در يک ماه گذشته ديده و شنيده بودم و مصاحبههايي که صورت ميگرفت، فکر نميکردم بخشيده شوم اما زارعپور رييس فدراسيون به يکباره تصميم گرفت اين کار را انجام دهد.

مليپوش تنيس روي ميز ايران در مورد اينکه آيا ميتواند با اين بخشش براي تيم ملي بازي کند يا خير گفت: چون در مسابقات دسته برتر حاضر نبودم نميتوانم در انتخابي تيم ملي شرکت کنم اما همه چيز به مسئولان فدراسيون بستگي دارد. اميدوارم بتوانم دوباره در ترکيب تيم ملي حضور داشته باشم.

محمد زارع پور رييس فدراسيون تنيس روي ميز، 3 ماه محروميت نوروزي که در کميته استيناف لحاظ شده بود را به مناسبت تولد امام حسن عسگري (ع) بخشيد.