به احتمال زياد رئيس جمهور کشورمان مهمان ويژه ديدار ايران و روسيه در فينال جام جهاني کشتي آزاد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري فارس، عصر امروز فينال جام جهاني کشتي آزاد بين تيم هاي ايران و روسيه در سالن کشتي مجموعه ورزشي آزادي برگزار مي شود.

شنيده مي شود محمود احمدي نژاد به احتمال زياد مهمان ويژه اين ديدار خواهد بود.

پيش از برگزاري مراسم افتتاحيه جام جهاني کشتي فرنگي بنرهاي خوشامدگويي در سالن 12 هزار نفري آزادي نصب شده بود که احتمال مي رفت رئيس جمهور در اين مراسم حضور يابد که اين اتفاق رخ نداد.

احمدي نژاد در فينال جام جهاني کشتي آزاد تهران در سال 2009 نيز در زمان برگزاري آخرين کشتي بين فردين معصومي و نماينده جمهوري آذربايجان که تعيين کننده قهرمان بود، در محل مسابقات حضور يافت اما در حالي که معصومي از حريف خود پيش بود، رقابت را واگذار کرد تا آذربايجان قهرمان شود.

وي که پيش بيني مي شد در مراسم توزيع مدال شرکت کند، پس از قهرمان نشدن ايران، بلافاصله سالن را ترک کرد.