هوينس: هاينکس هرگز به شالکه نمي رود


مدير باشگاه باواريايي به انتشار شايعاتي مبني بر احتمال انتقال يوپ هاينکس به باشگاه شالکه خنديد.


اولي هوينس رئيس باشگاه بايرن مونيخ در صحبت هايي اعلام کرده که هيچ احتمالي براي حضور يوپ هاينکس روي نيمکت مربيگري شالکه وجود ندارد. اين در حالي است که هاينکس در پايان رقابت هاي اين فصل بوندس ليگا از بايرن جدا شده و پپ گوارديولا جانشين او خواهد شد.

از سوي ديگر در حال حاضر و بعد از برکناري هوب استيونس از نيمکت مربيگري شالکه، ينس کلر به صورت موقت هدايت اين تيم را در دست دارد و البته خيلي بعيد به نظر مي رسد که به او که در ماه دسامبر جانشين استيونس شد، پيشنهاد شود تا با قراردادي دائمي به عنوان مربي شالکه به فعاليتش ادامه دهد.

با آمدن پپ به آليانس آرنا گمانه زني ها در مورد احتمال انتقال هاينکس به نيمکت مربيگري شالکه به گوش مي رسيد ولي هاينکس در گفتگو با تي زد اين موضوع را رد کرده:« هرگز! هرگز! يوپ بايد احمق باشد که اين کار را بکند. چرا بايد بعد از چنين فصلي به شالکه برود؟ من به شما اين را بگويم: يوپ نيازي ندارد که کاري انجام دهد. او به بازنشستگي فکر مي کند.»

اين روزها شنيده مي شود که بعد از جدايي هاينکس 67 ساله از نيمکت مربيگري بايرن مونيخ او در پست ديگري در باشگاه باواريايي به فعاليت مشغول خواهد شد. ولي هاينکس نظر ديگري دارد:« ما ايده هايي داريم ولي در پايان فصل دراين باره صحبت مي کنيم.»