در پايان مرحله نخست اردوي آمادهسازي تيم ملي کاراته که در جريان آن رقابتهاي انتخابي درون اردويي نيز برگزار شد، نفرات راه يافته به مرحله دوم مشخص شدند.

در اين مرحله از اردو کوميتهکاران يک روز به تمرين آماده سازي و فني پرداختند و سپس رقابت انتخابي درون اردويي برگزار کردند.

در پايان اين رقابتهاي درون اردويي نفرات برتر اوزان مختلف شناخته شده و بايد هفته آينده با حضور در اردو با نفرات مسابقات جهاني فرانسه رقابت انتخابي برگزار کنند.

مرحله دوم اردوي آماده سازي تيم ملي کاراته چهارشنبه هفته آينده آغاز خواهد شد و 27 کاراته کا حاضر در آن طي روزهاي پنجشنبه و جمعه رقابت انتخابي برگزار مي کنند.

*اسامي نفرات حاضر در مرحله دوم اردو به شرح زير است.

وزن55 -کيلوگرم: وحيد حسني پور، مهدي حاتميان و مجيد حسن نيا

وزن 60- کيلوگرم: هامون درفشي پور، مجتبي يوسفي فرد، عليرضا اجدادي، مجتبي شکوهي و امير مهدي زاده

وزن 67-کيلوگرم: حسين سمندر، حامد زيگساري، محمد غروبي و سعيد احمدي

وزن 75-کيلوگرم: سعيد حسني پور، رضا بهرام پور، مرتضي شفائي، بهمن عسگري، سعيد فرخي و ابراهيم حسن بيگي

وزن 84-کيلوگرم: مهدي سلطاني، هادي صفيه، مازيار الهامي و علي فداکار

وزن 84+کيلوگرم: ميلاد ياري، پيمان سلطانيان، سامان حيدري، سجاد گنج زاده و ذبيح اله پورشي