تيم فوتبال فولاد در چارچوب هفته بيستوهفتم ليگ برتر در نيمه اول مقابل پيکان به برتري رسيد.در ادامه هفته بيستوهفتم ليگ برتر فوتبال 2 ديدار به صورت همزمان از ساعت 16 آغاز شد که در پايان نيمه اول نتايج زير به دست آمد:

سايپا صفر - ذوبآهن صفر

فولاد خوزستان يک - پيکان صفر

گل: لئوناردو پادواني 5