مدير عامل تيم فوتبال پرسپوليس درباره مذاکرهاش با اسون گوران اريکسون اظهار کرد: ما دو جلسه با اريکسون برگزار کرديم. يکي از آنها درباره پرسپوليس و شرايط کنوني تيم بود. ما پرسپوليس را به او معرفي کرديم و او هم اطلاعات زيادي از تيم ما داشت و ميدانست که ما يک تيم با استعداد و پر قدرت در آسيا هستيم.

رويانيان ادامه داد: نشست دوم ما هم مربوط به بررسي شرايط دو طرف بود. ابتدا ما شرايطمان را رسما به اريکسون اعلام کرديم و سپس او درباره خواستهها و نيازهايش با ما صحبت کرد که البته يک مقدار شرايط ما با هم فرق داشت. به هر حال ما پيشنهادمان را مکتوب به او داديم و قرار است اريکسون ظرف چند روز آينده جواب پيشنهاد ما را بدهد، ما هم منتظر او هستيم.