تيمهاي همشهري آث ميلان و اينتر در شهرآورد ميلان به تساوي رسيدند.

در آخرين بازي شب گذشته از هفته بيستوششم سري آ ايتاليا در ديداري حساس تيم فوتبال اينتر در ورزشگاه جوزپه مهآتزا ميزبان همشهرياش آثميلان بود که اين بازي در پايان با نتيجه تساوي يک بر يک خاتمه يافت.


در اين ديدار الشراوي توانست در دقيقه 21 ميلان را پيش اندازد و نيمه اول با نتيجه يک بر صفر به سود ميلان به پايان رسيد.

در نيمه دوم و در دقيقه 70 اسکلوتو بازيکن تازه به ميدان آمده اينترميلان به ضربه سر زيبا روي سانتر ناگاتومو بازي را به تساوي کشاند.

با اين تساوي ميلان با 45 امتياز در رده سوم باقي ماند و اينتر هم 44 امتيازي شد.