سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: از توانايي فني کريمي به عنوان بازيکن استفاده ميکنيم اما بحث کُچ کردن او صحت ندارد.

يحيي گلمحمدي در نشست خبري قبل از ديدار مقابل سايپا گفت: بازيهاي پرسپوليس و سايپا هميشه زيبا بوده و صحنههاي بسيار جالبي در آن وجود داشته است. اميدوارم مسابقه فرداي ما نيز زيبا از آب در آيد. فکر ميکنم، دو تيم عنصرهاي هجومي خوبي دارند و فردا شاهد بازي خوبي خواهيم بود.

به گزارش فارس، وي افزود: سايپا تيم جوان و قابل احترامي است. ما نيز شرايط خوبي داريم و به غير از کريمي و مهدويکيا و دو محروم تيم بقيه بازيکنان آماده هستند بازي خوبي ارائه کنند.

گلمحمدي در مورد اينکه آيا نبود بنگر و نورمحمدي، کريمي و مهدويکيا برايشان مشکل ايجاد نميکند عنوان کرد: جايگزينان خوبي داريم و از اين لحاظ مشکلي نداريم. بازيکنان جوانانمان که آيندهسازان پرسپولس هستند فردا با قدرت حاضر ميشوند و ميتوانند بازي خوبي ارائه کنند.

گلمحمدي در مورد اينکه در غيابش چه کساني روي نيمکت کار هدايت تيم را برعهده دارند، اظهار داشت: من و حسيني به دليل محروميت بازي را از بالا نگاه ميکنيم و آقاي عزيزيان صحبتهاي فني را انجام ميدهد، اگر قانون اجازه دهد با تلفن نکات فني را به پايين اعلام ميکنم.

سرمربي پرسپوليس در مورد شايعه اينکه گفته ميشود امکان دارد کريمي با حضور روي نيمکت کار هدايت فني را بر عهده بگيرد گفت: اگر کريمي بتواند از لحاظ فني به عنوان بازيکن به ما کمک کند روي نيمکت مينشيند اما بحث کُچ کردن او به هيچ عنوان صحت ندارد.

گلمحمدي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد اينکه عملکرد ضعيف مهاجمان پرسپوليس اين روزها مشکلات زيادي براي اين تيم ايجاد کرده است، عنوان کرد: در هرصورت ما ايجاد موقعيت ميکنيم و اين موضوع براي من بسيار مهم است. در هر دورهاي براي تيمها چنين اتفاقاتي ميافتد و بازيکنانشان دچار افت ميشوند. اميدوارم از بازي مقابل سايپا اين مشکل حل شود. ليگ را از دست داديم و افسوس امتيازات از دست رفته را ميخوريم که بسياري از آنها غيرفوتبالي است. بايد الآن براي کسب سهميه و عنوان قهرماني ميجنگيديم اما متأسفانه بازي فرداي ما بيشتر جنبه تدارکاتي دارد و ميخواهيم خودمان را براي حضور قدرتمند مقابل ذوبآهن آماده کنيم.

سرمربي پرسپوليس در مورد اينکه آيا ممکن است براي ديدار در جام حذفي مقابل ذوبآهن به بازيکنان اصلي استراحت دهد، خاطرنشان کرد: فاصله 5 روزه تا بازي با ذوبآهن فرصت خوبي براي ريکاوري تيممان است. به همين خاطر در مقابل سايپا با تمام توان به ميدان ميرويم و دوست دارم بازيکنان در شرايط مسابقه به مصاف ذوبآهن بروند چرا که اگر به آنها استراحت دهيم ممکن است از شرايط مسابقه دور شوند.