وينگو بگوويچ مدير تيمهاي فوتبال پايه پرسپوليس شد.

با تصميم يحيي گلمحمدي، سرمربي پرسپوليس، وينگو بگوويچ به عنوان يکي از دستيارانش مدتي در کنار وي فعاليت کرد، اما بنا بر دلايل نامشخصي تصميم گرفته شد که بگوويچ ديگر در کنار کادر فني قرمزپوشان نباشد.
پس از برگزاري جلسات متوالي بالاخره بگوويچ به عنوان مدير تيمهاي پايه پرسپوليس انتخاب شد و قرار است به زودي پس از فراهم شدن درخواستهاي او کارش را براي ساختن تيمهاي پايه براي فصل آينده آغاز کند.