پرسپولیس نیوز : مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران از افتتاح دانشگاه پرسپولیس در روز دوشنبه هفته آینده و برگزاری لیگ سراسری فوتبال به نام پرسپولیس خبر داد. محمد رویانیان صبح امروز در ادامه سفر به بوشهر در ارتباط با برنامههای توسعهای باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: برنامه ما برای توسعه فوتبال در ایران این است که از ظرفیت وابستگی ایرانیها به پرسپولیس استفاده کنیم.

وی افزود: میتوانیم در تمام شهرهای ایران مدرسه فوتبال پرسپولیس تاسیس کنیم و یک شبکه بزرگ توسعه فوتبال ایجاد کنیم که در کنار این شبکه بزرگ اخلاق و فرهنگ را هم توسعه دهیم.

مدیرعامل پرسپولیس با بیان اینکه محور اصلی توسعه فوتبال در ایران را توسعه مدارس فوتبال میدانیم، تصریح کرد: در همین راستا ایران به پنج منطقه تقسیم و در هر منطقه لیگ برگزار کرده و بعد یک لیگ سراسری بنام پرسپولیس برگزار میکنیم و از این لیگ و جامها نخبگان فوتبال پایه بین 14 تا 20 سال را برای طی مراحل بالاتر انتخاب میکنیم.

فعالیت دانشگاه پرسپولیس با 120 دانشجو

رویانیان تصریح کرد: این نخبهها در مراحل بالاتر در دانشگاه پرسپولیس که دوشنبه آینده افتتاح میشود حاضر میشوند، دانشگاه پرسپولیس از دوشنبه آینده با 120 دانشجو کار خود را آغاز میکند و از مهر ماه آینده 10 رشته به رشتههای فعلی اضافه میشود.

وی گفت: در حال حاضر دانشگاه پرسپولیس در 3 رشته فوتبال، فوتسال و آمادگی جسمانی فعال است اما از مهر ماه آینده 10 رشته جدید هم اضافه میشود.

مدیرعامل پرسپولیس تصریح کرد: اقدامات مختلفی برای این دانشجویان در دستور کار داریم از جمله وضعیت سربازی و اعزام آنان برای حضور در آکادمیهای فوتبال برزیل و ایتالیا که در همین راستا امسال 5 بازیکن زیر 20 سال پرسپولیس برای حضور در آکادمی فوتبال برزیل اعزام میشوند.

رویانیان ادامه داد: این دورهها 3 ماهه است و سعی میکنیم در هر دوره 5 نفر را در کنار 5 مربی فوتبال به برزیل اعزام کنیم.

تاسیس آکادمی فوتبال پرسپولیس در بوشهر

مدیرعامل پرسپولیس تاکید کرد: به دنبال تاسیس آکادمی فوتبال پرسپولیس در بوشهر هستیم که تلاش داریم با همکاری باشگاه میلان ایتالیا و همکاری محمود ابراهیمزاده از مدرسان برجسته فوتبال این کار را انجام دهیم.

رویانیان گفت: اینها کارهایی است که در راستای توسعه ساختار باشگاه پرسپولیس انجام میدهیم، قبلا پرسپولیس تیم پایه نداشته و اگر هم داشته خروجی آن صفر بوده، اخیرا مجوز آکادمی فوتبال پرسپولیس صادر شده و استیلی رئیس و کماسی هم رئیس مرکز سنجش آن شده ضمن اینکه بگوویچ هم به عنوان مدیر تیمهای پایه منصوب کردیم.

وی افزود: تمام فعالیتهای ما در توسعه ساختار باید به تولید بازیکن منجر شود تا بتوانیم این بازیکن را برای خود پرسپولیس نگه داشته یا به دیگر تیمهای داخلی و خارجی بفروشیم.

شراکت پرسپولیس و استقلال در یک فعالیت اقتصادی

وی با اشاره به اینکه اقدامی برای حرفهای سازی پرسپولیس نشده، گفت: از فروش بلیط بازیها در ورزشگاه آزادی چیزی عاید ما نمیشود آیا این حق ما نیست؟ حق پخش تلویزیونی هم نمیگیریم و یک ورزشگاه اختصاصی هم نداریم.

رویانیان اظهار داشت: هیچ نفعی از تبلیغات دور ورزشگاه آزادی نمیبریم در حالی که قرارداد 18 میلیارد تومانی با سازمان لیگ بسته شده اما معتقدیم تا 100 میلیارد تومان هم میتوانیم درآمدزایی داشته باشیم.

وی بیان کرد: در همین ارتباط با استقلال شرکتی تاسیس کردیم که تبلیغات دور زمین را مدیریت کنیم و هزینههای فدراسیون و سازمان لیگ را بدهیم ضمن اینکه حقوق دیگر تیمها را نیز پرداخت خواهیم کرد.