مربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: با حکم جديد رويانيان مبني بر حضور در تيمهاي پايه پرسپوليس به عنوان مسئول فني مشکلي ندارم.

به گزارش فارس، وينگو بگوويچ پس از تمرين امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به صحبتهايي که مطرح شد اميدوارم بتوانم با حکم رويانيان که با آن اصلا مشکلي ندارم کار خودم را با قدرت در تيمهاي پايه دنبال کنم.

وي افزود: با حکم رويانيان هيچ مشکلي ندارم و ناراحت نيستم. پس از يک جلسه با استيلي و برخي از مسئولان تيمهاي پايه، برنامههايم را بدون مشکل اعلام ميکنم.

اميدوارم که براي پرسپوليس تاثير گذار باشم تا بتوانم تيمهاي پايه را به نحوي درست کنم که تيمهاي بزرگسال را تغذيه کند. البته کار سختي است و نياز به حمايت مسئولين دارد.