هوشنگ نصیرزاده در گفتوگو با فارس، در مورد بخشش گلمحمدی در شب بازی پرسپولیس و سایپا گفت: طبق ماده ۷۷ آئیننامه انضباطی فیفا و ماده ۳۸ آئیننامه فدراسیون فوتبال بخشش گلمحمدی کاملا قانونی انجام شد. وی ادامه داد: در ماده ۷۷ فیفا آمده کمیته انضباطی و مقامات قضایی فدراسیون میتوانند سه تصمیم بگیرند و اختیارات ویژهای دارند. اول اینکه اگر تخلفات دور از چشم داوران اتفاق افتاده باشد و دوربینهای تلویزیون آن را ثبت کرده باشند، میتوانند در این مورد حکم صادر کنند. دومین مورد اینکه اگر تصمیمات اشتباهی داوران در مورد صدور کارتهای زرد و قرمز گرفته باشند، میتوانند در این مورد ورود کنند و رای بدهند.
نصیرزاده تصریح کرد: سومین مورد این است که مدت تعلیق و محرومیت را میتوانند افزایش دهند. در جام ملتهای آفریقا زمانی که بازیکن بورکینافاسو به اشتباه کارت زرد دوم را گرفته بود، کنفدراسیون فوتبال آفریقا رای به بازگشت این بازیکن داد و او در فینال تیمش را همراهی کرد. اخراج گلمحمدی هم به دلیل اعتراض بود. در حالی که در مقررات فوتبال اعتراض فقط جریمهاش یک کارت زرد است بنابراین کمیته انضباطی حق داشت که طبق قوانین فیفا و آئیننامه داخلی او را ببخشد.
این کارشناس حقوقی با اشاره به ماجرای مشابه در این مورد عنوان کرد: زمانی که در دیدار تراکتورسازی و استقلال احسان حاجصفی به اشتباه اخراج شد، جلسهای با حضور من، تاج و حسنزاده برگزار شد و مقرر شد که رای کمیته انضباطی بر این باشد که حاجصفی بتواند در مسابقه آینده تیمش را همراهی کند اما در کمال تعجب در جلسهای که بعداز جلسه ما برگزار شد، یکی از اعضای دپارتمان داوری رای کمیته انضباطی را در این مورد تغییر داد و اجازه نداد حاجصفی بخشیده شود. تصمیمگیری در این موارد نیازی به اطلاعات داوری ندارد و صرفا به مسائل حقوقی مربوط میشود.