از سوی حسین هدایتی بازیکنان و کادر فنی ملوان ۵ درصد جریمه شدند

مالک باشگاه ملوان انزلی بازیکنان و کادر فنی تیم را به دلیل کسب نتایج ضعیف پنج درصد جریمه کرد.
به نقل از سایت باشگاه ملوان انزلی، در پیام حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه ملوان انزلی آمده است: این شعار نشانه اعتقاد شما مردم خوب انزلی است. قرار نیست بودجه کافی داشتن و امکانات خوب فراهم بودن با نبودن آن تفاوتی نداشته باشد.

اینجانب بنا به مسئولیتی که شما بر عهدهام گذاشتید، باید اعمال مدیریت کنم و بدون هیچ منتی بر حسب وظیفه 40 تا 45 درصد به بازیکنان، کادر فنی و حق شرکت آنان در لیگ به فدراسیون فوتبال پرداخت داشتهام.

امسال بهترین لباس، هتل و هواپیما و دو روز اقامت در بازیهای خارج از خانه در بهترین هتلها را فراهم کردم. بنابراین شایسته نیست نتیجه 11 بازی 8 امتیاز باشد.

بعد از پرداخت قبلی اعلام شده بود که 2 یا 3 بازی پیروزی برای این مردم عزیز بیاورید تا پرداخت مجدد داشته باشیم که متاسفانه چنین نشده است.

حال برابر آییننامه انضباطی که اول فصل و هنگام تنظیم قرارداد امضا شده است، به دلیل نتیجه ضعیف 5 درصد تمام بازیکنان و کادر فنی جریمه خواهند شد که در صورت کسب سهمیه آسیا جرایم بخشیده خواهد شد.

تصمیم اتخاذ شده در اولین جلسه کمیته انضباطی طرح، تصویب و به فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد.

امیدوارم بازیکنان و کادر فنی قدری تعصب و حرمت لباس ملوان را با این همه هوادار درک کنند و تلاش خود را بیشتر کنند.

به امید موفقیت بهتر و بیشتر

رئیس هیئت مدیره باشگاه ملوان بندر انزلی