دایی: باهوشتر بودیم نتیجه دیگری رقم میخورد/پیکانشهر شکل و شمایل خوبی ندارد

سرمربی راهآهن گفت: بازی خوبی انجام داده و اگر باهوشتر بودیم شاید نتیجه دیگری رقم میخورد.
فارس، علی دایی پس از پیروزی 4 بر دو تیمش مقابل پیکان در نشست خبری گفت: یکی از بهترین بازیهایمان را در لیگ برتر امسال انجام دادیم و از 12 موقعیت خوبی که به دست آوردیم توانستیم 4 گل به ثمر برسانیم. در هر دو نیمه تیم برتر زمین بودیم و مخصوصا در نیمه دوم بازیکنان به صحبتهایی که انجام دادیم عمل کردند و اگر باهوشتر بودیم شاید نتیجه دیگری رقم میخورد.

وی در مورد قضاوت داور در یکی از صحنهها که به نظر میرسید به اشتباه داور اوت اعلام کرده، عنوان کرد: اصلا کاری به این مسائل ندارم و تصمیم گرفتم راجع به این اتفاقات صحبت نکنم. در آن صحنهای که میگویید من هم فکر میکنم توپ به تیر خورد و اوت بوده است. ما مشکلی با این صحنهها نداریم و اعتراضهایمان مربوط به صحنههایی است که غیرقابل انکار است و اتفاقاتی که مدام تکرار میشود. به این چیزها اعتراض نمیکنیم.

سرمربی راهآهن در مورد اینکه آیا ورزشگاه پیکانشهر شرایط میزبانی را دارد، خاطرنشان کرد: در این ارتباط من نباید نظر بدهم و مسئولین لیگ باید تصمیم گیری کنند اما اگر نظر شخصی خودم را بدهم این ورزشگاه به هیچ وجه شرایط میزبانی را ندارد. پیکانشهر شکل و شمایل خوب و امکانات مناسبی ندارد. در هر حال به تصمیم مسئولان احترام میگذاریم.