پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی "الجزیره" در گزارشی جهتدار به نقش افراد "سیاسی" در فوتبال ایران اشاره کرد.


در بخشی از گزارش این سایت آمده است: افشین قطبی از سال 2009 تا 2011 سرمربی تیم ایران بود و تجربه کاملی از شرایط فوتبال ایران دارد.

افشین قطبی در گفت و گو با الجزیره اسپورت درباره شرایط فوتبال ایران گفت: تجربه من به عنوان سرمربی تیم ملی ایران این است که فوتبال نقش مهمی در مسیر سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی که دولت اتخاذ میکند دارد و مسئولانی که این تصمیمها را اتخاذ میکنند، مداوم از فوتبال برای تبلیغات سیاسی خود استفاده میکنند. البته این اتفاق نکات مثبت و منفی دارد. نکات مثبت آن این است که دولت فوتبال را حمایت مالی میکند، اما نکته منفی آن حضور افراد سیاسی در فوتبال است و باعث میشود فوتبال به سیاست متکی باشد و فوتبال تبدیل به نوعی بیزینس برای سیاستمداران میشود!

این گزارش همچنین به انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی، انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال و تلاش دولت برای حضور قریب در فدراسیون به عنوان اتفاقاتی سیاسی در فوتبال ایران اشاره کرده و در پایان مدعی شده است: هواداران فوتبال ایران نگران هستند که شور و شوق گسترده فوتبال در ایران با دخالت افراد سیاسی از بین برود.