پرسپولیس نیوز : سرمربی سابق تیم ملی فوتسال گفت: به نظرم در حق صبا برای قهرمانی در لیگ برتر جفا شد.
حسین شمس در خصوص واگذاری تیم فوتسال پرسپولیس به سازمان بهزیستی عنوان کرد: با توجه به اینکه پرسپولیس فصل گذشته از لیگ کنارهگیری کرد از سال آینده ما با نام پرسپولیس بهزیستی در لیگ دسته اول حاضر خواهیم شد و کودکان این سازمان نیز میتوانند در رشته فوتسال فعالیت داشته باشند.

وی درباره صحبتهای رضا افتخاری مبنی بر اینکه شمس شرط کمیته فوتسال برای حضور در تیم ملی را رعایت نکرده و مصاحبههای تندی انجام میدهد، خاطرنشان کرد: من با ایشان هیچ مذاکرهای نکردم فقط یک جلسه در دفتر کیومرث هاشمی برگزار کردیم که در خصوص تیمهای جوانان و نوجوانان صحبت شد و هیچ صحبتی در مورد تیم ملی صورت نگرفت.

سرمربی سابق تیم ملی افزود: بعد از 52 سال بلدم چه جایی حرف بزنم و چه جایی صحبت نکنم. من اختیار دارم که هر صحبتی انجام دهم و هیچ گاه هم برخلاف مصالح فوتسال صحبت نکردم. هر زمانی تشخیص دهم به نفع فوتسال است مسائلی را مطرح میکنم. اینکه من پاداش بازیکنانم را به خاطر قهرمانی در رقابتهای 2010 ازبکستان بخواهم به صلاح فوتسال نیست؟ زمانی که قهرمان میشوی هیچ حرفی نمیزنند بعد هنگامی که پاداش میخواهیم میگویند ساکت باشید.

شمس افزود: من بعد از 52 سال از کسی اجازه نمیگیرم که بخواهم چیزی بگویم. دلیلی ندارد این کار را بکنم. هیچ توافقی هم بین ما صورت نگرفته است. من نیازی ندارم که به تیم ملی بیایم. آقایان تحت فشار مردم قرار گرفتند و حالا پیششرط میگذارند. من برای آقای افتخاری احترام قائلم اما اگر بار دیگر بخواهد این گونه مسائل را مطرح کند، به گونهای دیگر جواب او را خواهم داد. هم اکنون چیزی نمیگویم.

سرمربی سابق تیم ملی یادآور شد: برای تیم ملی شرط و شروطی گذاشته بودم که اگر فدراسیون با آن کنار بیاید سرمربیگری تیم ملی را خواهم پذیرفت. حسین شمس تغییرناپذیر است اگر قرار بود تغییر کند تاکنون این امر صورت گرفته بود. هر چند اگر من صحبت میکنم برای منافع فوتسال است.

مدیرفنی تیم فوتسال دبیری در مورد اتفاقات این فصل از لیگ برتر عنوان کرد: اینکه قهرمانی به هفته پایانی لیگ کشیده شد، نشان از این است که لیگ خوبی برگزار شد و تیم ملی برنده واقعی آن بود اما متاسفانه آقایانی که مدعی عدالت بودند اسامی تیم ملی را به گونهای انتخاب کردند که جای تعجب دارد.

وی ادامه داد: از یک تیم خاص 5 بازیکن دعوت میشود در حالی که از منطقه شمالغرب ایران که 3 تیم حضور دارد مجموعا یک بازیکن که آنهم قبلا حضور داشته، دعوت میشود. به نظرم آقایان شاگرد بازی کردند و در حالی که بازیکنان با استعداد زیادی در لیگ حضور داشتند، اما آقایان عدالت را رعایت نکردند.

شمس با اشاره به اعتراضهایی که مسئولان صبا و همچنین ارژن شیراز انجام دادند، یادآور شد: به نظرم ارژن به ناحق سقوط کرد. فکر میکنم رای کمیته انضباطی این تیم را بازمیگرداند. واقعا حیف است شیراز در لیگ نمایندهای نداشته باشد. باید عدالت رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان گیتیپسند برای پیروزی منصوری مقابل صبا به بازیکنان قرچکی پاداش دادند، گفت: اگر برای یک شکست بحث تبانی مطرح میشود، زمانی که پول داده میشود تا تیمی به برتری دست یابد نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. خود مسئولان منصوری به این موضوع اعتراف کردند که بازیکنانشان 5 میلیون گرفتهاند. باید مسببین این مسائل شناسایی شوند. به نظرم در حق صبا جفا شد.