سرمربي تيم فوتبال تراکتورسازي تبريز گفت: از زماني که هدايت اين تيم را بر عهده گرفتم کار حرفه اي و نظم تيمي را به عنوان دو اصل مربيگري در دستور کارم قرار دادهام.

توني اوليويرا، در ديدار بازيکنان تيم تراکتورسازي با استاندار آذربايجان شرقي افزود: همواره سعي کردهام به کمک باشگاه، خانواده و گروهي در تيم تشکيل دهم که تا پايان کار همه با هم براي رسيدن به هدف تلاش کنند.

به گزارش ايسنا ، وي اضافه کرد: تراکتورسازي در جايگاه مهمي قرار گرفته و پيشرفت خوبي داشته اما متاسفانه از نظر مالي و حمايت کننده رشد نکرده است.

اوليويرا اضافه کرد: در استاني که چهار ميليون نفر جمعيت داشته و مردم آن علاقه بسياري به ورزش دارند بايد از تيم حرفهاي آن نيز حمايت شود.

وي گفت: باشگاهي مانند تراکتورسازي نبايد مشکلات مالي داشته باشد، چرا که اين باشگاه در مسيري قرار گرفته که براي پيشرفت به حامي مالي خوبي نياز دارد.

اوليويرا در خصوص بازي تيم تراکتورسازي با استقلال هم گفت: سه روز ديگر يکي از روزهاي مهم تراکتورسازي خواهد بود چرا که در مصاف با استقلال تهران سرنوشت قهرماني ليگ مشخص خواهد شد، از اين رو اين بازي نه تنها براي تراکتورسازي که براي تمام مردم آذربايجان مهم است.