ژاک روگ، رئيس کميته بين المللي المپيک طي نامه اي به محمد علي آبادي، رئيس کميته ملي المپيک ايران، در رابطه با ابراز نگراني ايران از حذف احتمالي کشتي از بازيهاي المپيک اعلام کرد: توصيه ارائه شده از سوي هيات اجرايي IOC تصميم نهايي نيست.

به گزارش روابط عمومي کميته ملي المپيک؛ پس از اعلام حذف احتمالي کشتي از بازيهاي المپيک و تشکيل کارگروه ويژه اين امر از سوي کميته ملي المپيک کشورمان با حضور مسئولين، پيشکسوتان، کارشناسان و نمايندگان اصحاب رسانه، کميته ملي المپيک اقدام به مکاتبات لازم در خصوص عدم حذف کشتي از بازيهاي المپيک با رئيس کميته بين المللي المپيک، شوراي المپيک آسيا، اتحاديه کشتي آسيا، اعضاي هيات اجرايي IOC ، کميته هاي المپيک 100 کشور جهان کرد و خواهان تداوم حضور اين رشته باستاني در بازيهاي المپيک شد.

به همين منظور ژاک روگ رئيس کميته بين المللي المپيک در پاسخ به نامه ارسالي از سوي رئيس کميته ملي المپيک کشورمان ضمن مراتب تشکر خود و همچنين تاکيد بر اين امر که هنوز حذف کشتي از بازيهاي المپيک 2020، نهايي نشده است در متن نامه خود آورده است:

موضوع: برنامه بازيهاي المپيک 2020

جناب آقاي محمدعلي آبادي

رياست محترم کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران

مراتب تشکر خود را از ارائه نظراتتان در ارتباط با تصميم گيري هيئت اجرايي کميته بين المللي المپيک در خصوص برنامه بازيهاي المپيک 2020 ابراز مي دارم.

وظيفه هيئت اجرايي اين بود که براساس عوامل مختلف بسياري نسبت به ترکيب درست 25 رشته ورزشي توصيه هايي ارائه دهد. با وجود نقاط قوت زيادي که رشته کشتي دارد و قطعا تاريخچه آن شاخص ترين ويژگي آن مي باشد، درعين حال لزوم لحاظ تغييرات نيز بايد به رسميت شناخته شود.

قابل ذکر است که توصيه ارائه شده از سوي هيئت اجرايي کميته بين المللي المپيک، تصميم نهايي نيست. در حال حاضر کشتي به جمع هفت رشته ورزشي که به دنبال راهيابي به برنامه بازيهاي المپيک 2020 هستند، خواهد پيوست. قدم بعدي ارائه گزارش درحمايت از اين رشته در جلسه هيئت اجرايي کميته بين المللي المپيک که در سن پطرزبورگ، روسيه برگزار مي شود، خواهد بود.

تصميم نهايي طي جلسه کميته بين المللي المپيک (IOC session) در ماه سپتامبر اتخاذ خواهد شد.

بار ديگر از شما بخاطر ارائه نظرات کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص تشکر ميکنم.

با تشکر

ژاک روگ
هفته گذشته نيز شيخ فهد رئيس شوراي المپيک آسيا در پاسخ به نامه رئيس کميته ملي المپيک کشورمان، حمايت خود را از حضور کشتي در بازيهاي المپيک اعلام داشته و عنوان کرد، حتي حاضر است براي بررسي اين موضوع با حضور مسئولين کميته ملي المپيک ايران نشستي نيز در کشور کويت داشته باشد.