رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال گفت: باشگاه پرسپوليس توافقنامهاي در مورد پرونده علي دايي به ما ارائه نکرده است.

اسماعيل حسنزاده در گفتوگو با فارس، در مورد وضعيت پرونده شکايت علي دايي از باشگاه پرسپوليس اظهار داشت: در آخرين جلسهاي که با وکلاي طرفين در کميته انضباطي داشتيم مقرر شد دو طرف با يکديگر توافق کنند. البته وکلاي علي دايي انعطاف بيشتري نشان دادند و در پايان همان جلسه نيز اعلام کردند که با انجام توافقات موافق هستند و آن را امضا کردند اما وکيل پرسپوليس گفت اجمالا موافقم اما بايد با مديران باشگاه در اين زمينه صحبت کنم و شنبه يا يکشنبه نتيجه را اعلام خواهم کرد.
وي ادامه داد: از آن شنبه چند روزي ميگذرد و امروز که چهارشنبه است هيچ توافقنامهاي از طرف باشگاه پرسپوليس به دست ما نرسيده است. به احتمال خيلي ضعيف ممکن است ما جلسه ديگري بگذاريم و طرفين را براي اين جلسه بخواهيم. اما به احتمال فراوان قبل از پايان سال کميته انضباطي خودش در اين مورد راي را صادر خواهد کرد. هم در مورد شکايت علي دايي از باشگاه به دليل مطالباتش و هم بابت شکايتي که طرفين از يکديگر بابت مصاحبهها انجام دادند.
رئيس کميته انضباطي در مورد اجراي قانون اختصاص 10 درصد از ظرفيت ورزشگاه به تماشاگران ميهمان در بازي استقلال و تراکتورسازي گفت: اين مسئله در حيطه وظيفه سازمان ليگ است اما من به عنوان يکي از افراد بدنه فوتبال ميگويم که غير از دو تيم استقلال و پرسپوليس که پرطرفدار هستند اين قانون در همه ردههاي ليگ و حتي ليگ برتر اجرا ميگردد اما در مورد اين دو باشگاه پرطرفدار به دلايل مختلف تيم ميهمان 50 درصد از ورزشگاه را به تماشاگران استقلال و پرسپوليس ميدهد. اين يک قانون نانوشته در فوتبال ما شده است. که اين دو تيم در شهرهايي هم که ميهمان هستند 50 درصد از ظرفيت ورزشگاه به آنها اختصاص داده ميشود.
حسنزاده تصريح کرد: مسئولان باشگاه تراکتورسازي نيز ميگويند ما نيز يک تيم پرطرفدار هستيم و بايد مثل پرسپوليس و استقلال با آنها برخورد شود. اگر اين مسئله به تصويب مسئولان برسد، تراکتورسازي هم ميتواند مثل دو باشگاه ديگر عمل کند.
وي در مورد انتخاب ناظر انضباطي براي ديدار استقلال و تراکتورسازي گفت: من خودم ناظر انضباطي اين ديدار هستم.