آناليزور استقلال ميگويد طرفداران هر کاري دارند کنسل کنند و روز جمعه به ورزشگاه بيايند.

شاهرخ بياني در گفتوگو با ايسنا، درباره ديدار اين هفته تيمش برابر تراکتورسازي گفت: تراکتور تيم بسيار خوبي است و از طرفداران زيادي برخوردار است. اين تيم بسيار قابل احترام و از شخصيت بالايي برخوردار است. همچنين بازيکنان بسيار خوبي در اين تيم حاضر هستند که نتايج تراکتور گواه همين مسئله است.

وي افزود: ما شناخت خوبي از تراکتور داريم و نقاط ضعف و قوت اين تيم را به خوبي شناختهايم. خود آقاي قلعهنويي هم با توجه به حضور سال گذشتهشان در اين تيم شناخت کافي از اين تيم دارند چرا که يک سري از بازيکنان تراکتور شاگردان خود ايشان در سال گذشته بودهاند. ديدار رفت هم که برابر تراکتور شکست خورديم شرايط خاصي داشت. امير قلعهنويي در آن ديدار حاضر نبود و جو سنگيني در آن ديدار وجود داشت. به هر حال بازي روز جمعه بسيار حساس است و به علت فاصله کم بين دو تيم فکر ميکنم هر کسي که از کمترين اشتباهها بيشترين استفادهها را کند ميتواند سه امتياز را کسب کند.

او در پاسخ به اين سوال که بسياري از هواداران استقلال نگران هستند که استقلال تنها به يک امتياز براي حفظ صدرنشيني در اين ديدار قناعت کند و بازي محتاطانه از استقلال شاهد باشيم گفت: مطمئن باشيد براي تساوي به ميدان نميرويم. ما براي سه امتياز برنامه داريم چرا که اين سه امتياز را در عمل 6 امتياز ميدانيم. تراکتور يکي از رقباي ماست و من فکر ميکنم قهرماني را ميتوانيم در همين بازي رقم بزنيم. در اين ديدار مسائل زيادي معلوم ميشود و اين قانون فوتبال است که بايد رقيبانتان را ببريد تا قهرمان شويد.

آناليزور استقلال در ادامه در پاسخ به اين سوال که چقدر بازيهاي رودرروي استقلال، سپاهان، تراکتور و فولاد را موثر در قهرماني ميداند گفت: البته اين تيمها هم با يکديگر بازي دارند ولي باز هم فکر ميکنم پيروزي برابر تراکتورسازي تا 80 درصد ما را قهرمان مسابقهها ميکند.

او در ادامه درباره نقش هواداران در روز جمعه افزود: هواداران استقلال در سرما و گرما يار ما بودهاند. من از همين جا ميخواهم که آنها با تمام وجودشان در روز جمعه حاضر شوند چرا که اين ديدار حکم قهرماني ما را دارد. اگر تاکنون در بازيهاي ليگ به علت مشغلههاي مختلف حاضر نشدهاند، هر کاري دارند در آن روز کنسل کنند و به استاديوم بيايند.

بياني در پايان باز هم از نقش هواداران استقلال گفت و افزود: حضور هواداران قوت قلب بازيکنان ماست و حضور آنها ميتواند بسيار تعيين کننده باشد. من دوست دارم تا هواداران استقلال ورزشگاه را پر کنند و نشان دهند که استقلال پرطرفدارترين تيم ايران است.