مديرعامل باشگاه دبيري تبريز کسب عنواني بالاتر از چهارمي را براي تيم دبيري دور از دسترس ندانست و گفت: فصل آينده براي قهرماني در ايران وارد ميدان خواهيم شد.

افشين دبيري امروز در گفتوگو با فارس اظهار کرد: هر چند از مقام چهارم امسال تيم دبيري راضي هستيم، اما در بعضي بازيها امتيازات راحتي از دست داديم که اگر بيشتر تلاش ميشد ميتوانستيم عنواني بهتر از چهارمي دست يابيم.

وي افزود: باشگاه دبيري تبريز اقدام به تدوين برنامه سه سالهاي کرده که به قهرماني در باشگاههاي آسيا ختم ميشود و قرار گرفتن بين چهار تيم نخست در سال اول مد نظر بود که اين مهم تحقق يافت.

دبيري از تقويت اين تيم در رقابتهاي سال آينده خبر داد و عنوان کرد: با نظر کادر تيم و کميته فني بهترين گزينههاي فوتسال به تيم فعلي اضافه شده و تيم دبيري سال آينده براي قهرماني ايران بسته خواهد داشت.

مدير باشگاه دبيري تبريز از سرپرست کميته فوتسال خواست که در مصاحبههاي خود احترام متقابل را حفظ کند.

افشين دبيري گفت: به عنوان يکي از تيمهاي قديمي فوتسال ايران به آقاي افتخاري احترام قائل بوديم و از وي ميخواهيم که نسبت به مسائلي که در اين فصل فوتسال کشور پيش آمده نگاهي عميقتر داشته و از روي مستندات سخن گويد.

دبيري تاکيد کرد: وي بايد بررسيهاي لازم را انجام داده و در مصاحبههاي خود احترام متقابل را حفظ کند و اگر سخنان مطرح شده از طرف ايشان نيست نسبت به تکذيب آن اقدام کند.

مدير عامل باشگاه دبيري تبريز با انتقاد از فشردگي مسابقات ليگ برتر در هفتههاي پاياني عنوان کرد: به خاطر محک خسوس و بازي با تيم ملي روسيه باشگاهها را تحت فشار گذاشتند.

وي افزود: به نظر من يکي از علل مسائل پيش آمده در پنج، شش هفته پاياني در ليگ برتر نزديک بودن زمان مسابقات و بعد زياد مسافت محل برگزاري بازي تيمها بوده و حرکت کميته فوتسال در فشردگي مسابقات منطقي نبود.مديرعامل باشگاه دبيري تبريز در نقد ليست جديد تيم ملي ابراز داشت: تبريز با داشتن سه تيم در ليگ برتر فوتسال کشور، قطب اين ورزش شناخته شده و جاي تعجب است که هيچ بازيکن تبريزي به تيم ملي دعوت نشده است.

وي افزود: مصطفي نظري قبل از حضور در تيم دبيري نيز ملي پوش بوده و عملکرد کميته فوتسال کشور در عدم بها دادن به تيمهاي تبريزي، دلسردي بازيکنان و تيمهاي اين منطقه را به همراه داشته است.

دبيري گفت: من از آقاي افتخاري سئوال ميکنم که تبريز با داشتن سه تيم در ليگ برتر چرا هيچ سهميهاي در بازيکنان و کادر فني تيم فوتسال کشور ندارد.

پيشتر سرمربيان هر سه تيم فوتسال تبريز، شهرام دبيري سرمربي تيم فوتسال دبيري، اسماعيل تقيپور سرمربي تيم شهرداري تبريز و عليرضا خسروي سرمربي تيم هلال احمر آذربايجانشرقي در مصاحبه با خبرگزاري فارس در تبريز نسبت به عدم دعوت بازيکنان تبريزي به تيم ملي فوتسال کشور اعتراض کردند.