تيتو شاگرد ناصر حجازي بوده ؛ در بنگلادش به احترام حجازی سکوت میکنند


مدیرعامل سابق ملوان گفت: «مدیر باشگاه آباهانی که روفو نام دارد و من سرمربی تیمش هستم شاگرد حجازی بوده. مربی فعلی محمدان به نام تیتو هم شاگرد حجازی بوده.»

جام ورزشي؛ فوتبال در بنگلادش از روزی رشد کرد که مرحوم ناصر حجازی پا به این كشور گذاشت و در محمدان و تیم ملی این کشور مربیگری کرد. حالا و سالها پس از حضور حجازی در بنگلادش، یک مربی ایرانی به این کشور کوچ کرده تا پا بگذارد جای پای مرحوم حجازی. اردشیر پورنعمت، مدیرعامل سابق ملوان، سرمربی سابق منتخب گیلان و مدرس فیفا حالا سرمربی تیم صدرنشین آباهانی است، با او درباره فوتبال بنگلادش و البته یاد و خاطره محروم حجازی در این کشور گپ زدیم که از نظرتان میگذرد.

* چه شد که برگشتید ایران. لیگ بنگلادش تعطیل شده؟
- الان بیشتر بازیهای فصل انجام شده و فقط سه بازی باقی مانده. تیم ملی بنگلادش بازی ملی دارد و البته روزهای استقلال این کشور هم هست. همین مسائل باعث شده لیگ چند هفته تعطیل شود و من هم از این تعطیلی استفاده کردم و به ایران آمدم.

* الان تیم شما، آباهانی چندم جدول است؟
- صدرنشین هستیم، با 2 امتیاز فاصله نسبت به تیم دوم البته تیم دوم جدول یک بازی کمتر از ما انجام داده که اگر بازی عقب افتادهاش را ببرد در صدر جدول جای ما را میگیرد.

* امیدوارید قهرمان شوید؟
- خیلی خیلی امیدواریم. حریف ما چهار بازی با تیمهای قعر جدولی دارد که برای سقوط نکردن میجنگند. همین مساله کار آنها را سختتر میکند. از طرفی ما هم یک بازی حساس و بهتر بگویم یک دربی با محمدان داریم که سختترین بازیمان محسوب میشود. محمدان همان باشگاهی است که مرحوم حجازی سرمربیاش بوده و با آن تیم به افتخارات بزرگی رسید.

* در بنگلادش یادی هم از ناصر حجازی میکنند؟
- همیشه از او به نیکی یاد میکنند. محمدان را با نام حجازی در بنگلادش میشناسند.

* دقیقا توضیح میدهید درباره حجازی چه حرفهایی میزنند؟
- میگویند حجازی فضای جدیدی برایشان به وجود آورد. در بنگلادش حجازی را الگوی خودشان میدانند. مخصوصا در نوع مدیریت فوتبال که هنوز ایدههای حجازی را به کار میگیرند.

* در بنگلادش با ایرانیها هم در ارتباط هستید؟
- چند ایرانی را که جراح و پزشک هستند در مراسم 22 بهمن دیدم. آنها با حجازی در بنگلادش خیلی رابطه خوبی داشتند و از آن روزها برای من گفتند. میگفتند از حضور حجازی در بنگلادش احساس غرور میکردیم، میگفتند حجازی، بنگلادش را شلوغ کرده بود و با نتایجش کلی سر و صدا به پا کرد. بیشتر هم از آن بازی معروف صحبت میکنند، همان دیداری که محمدان توانست پرسپولیس را شکست بدهد.

* آیا مربیان بنگلادشی هم درباره مرحوم حجازی صحبت میکنند؟
- میخواستم این را بگویم که مدیر باشگاه آباهانی که روفو نام دارد و من سرمربی تیمش هستم شاگرد حجازی بوده. مربی فعلی محمدان به نام تیتو هم شاگرد حجازی بوده. این افراد در کلاسهای مربیگری شاگردش بودهاند و البته بازیکنان حجازی در بنگلادش. الان در فوتبال بنگلادش اکثر مدیران و مربیان زمانی بازیکن حجازی در تیمهای محمدان و تیم ملی بنگلادش بودهاند که حالا همهکاره فوتبال این کشور شدهاند.

* پس به نظر میرسد همچنان یاد و خاطره مرحوم حجازی در بنگلادش باقی مانده؟
- دقیقا. همیشه یاد حجازی در ذهن مردم بنگلادش هست و کمتر کسی است که او را نشناسد و از زحماتش به نیکی یاد نکند.

* در بنگلادش برای حجازی سالگرد هم میگیرند؟
- در سالگرد حجازی من بنگلادش نبودم اما در بازی رفت ما با محمدان به خاطر حجازی یک دقیقه سکوت کردند که این مساله افتخار بزرگی است برای ما ایرانیها که در بنگلادش مربیگری میکنیم.
ايران ورزشي