سر الکس همه تجربه چهل ساله خود را در پنج دقیقه به باد داد تجربه ای که باید در حساسترین شب زندگی اش به یاری اش می آمد
سایت گل - در هیاهوی کارت قرمز نانی ، عملکرد سوال بر انگیز و منفعلانه سر الکس تعجب انگیز بود .
بعد از اخراج ، در حالیکه یونایتد نیاز به تجربه چهل ساله سر الکس در جمع کردن تیم ، دادن انگیزه ، تمرکز و تشویق مربی اش داشت اما عملا فرگوسن بازی را رها کرده و مشغول جر و بحث با داور چهارم و تهییج و شوراندن ورزشگاه بر علیه داور مسابقه بود که این از مربی باتجربه ایی همچون فرگوسن بعید بود و او را تا حد یک مربی جوان احساساتی و تازه کار تنزل می داد .
دیشب بعد از اخراج نانی ، نیاز به پختگی و فراست زیاد در کنار زمین برای من یو احساس میشد چیزی که در مرد سرد و گرم چشیده روزگار نشانی نداشت حتی در لحظه اخراج ، تابلو ورزشگاه نتیجه را یک بر صفر به نفع یونایتد نشان میداد اما در عمل گویی فرگوسن و شاگردانش پیشاپیش شکست را قبول کرده بودند.
سر الکس دیر و بد هم تعویض کرد اما هر چقدر فرگوسن منفعلانه عمل کرد در آنسوی خط مورینیو حتی بعد از گل منچستر خودش را مسلط بر اوضاع نشان داد و اوج کارش بعد از اخراج نانی بود که امانش نداد و در کسری از دقیقه مودریچ را فرا خواند و بازی را از از نظر فنی و روحی از دست یونایتد در آورد .
مورینیو حتی بعد از گل تساوی با توجه به در هم ریختگی سر الکس و تیمش، به بچه هایش متذکر شد که فشار را ادامه دهند فشاری که گل دوم را برای آنها به ارمغان آورد دیشب تقابل عملکرد دو مربی بود.مورینیو با محق خواندن سر الکس در گوشش در حالیکه با او همدردی میکرد اما زیرکانه حواس و تمرکز او را بیشتر از بازی دور کرد .
ژوزه با تجربه مشابه دو سال پیش خود اسیر جو نشد و با تعویض های عالی بازی را از چنگ یونایتد و فرگوسن درآورد اما سر الکس همه تجربه چهل ساله خود را در پنج دقیقه به باد داد تجربه ای که باید در حساسترین شب زندگی اش به یاری اش می آمد اما ....