دستگیری فوتبالیست ملی پوش به علت تجاوز به پسر 12 ساله!


بازیکن تیم ملی فوتبال به جرم تجاوز به پسر 12ساله دستگیر شد.
جام ورزشی، در دوبی، پلیس امارات از دستگیری بازیکن تیم ملی فوتبال امارات به جرم اذیت و آزار و تجاوز به پسر 12 ساله خبر داد.

پلیس امارات از ذکر نام این فوتبالیست خودداری و اعلام کرد: پس از دستگیری، متهم برای تحقیق به اداره آگاهی ابوظبی منتقل شد و تحقیقات اولیه از وی صورت گرفت.

متهم پس از دو ساعت بازداشت به قید وثیه آزاد شد و مسئولان امنیتی اعلامکردند که پس از تکمیل تحقیقات از متهم و قربانی جزئیات بیشتر را اعلام خواهند کرد.