سرمربي يوونتوس معتقد است که تيمش با صعود به دور يکچهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا فشار بيشتري را بر خود احساس خواهد کرد.

به گزارش فارس، آنتونيو کونته به تمجيد از مهاجمانش در پيروزي 2 بر صفر مقابل سلتيک در دور برگشت مرحله يکهشتم ليگ قهرمانان اروپا پرداخت و گفت: هميشه سعي ميکنم بازيکنان را در نوک حمله جابجا کنم؛ همه آنها گل ميزنند و باعث پيروزي تيم ميشوند، بنابراين هيچ مشکلي در اين شيوه بازي کردن نميبينم. امروز جووينکو و ووچينيچ بازي نکردند و ماري و کواليارلا امروز بازي کردند و گل زدند.

وي ادامه داد: من 4 مهاجم دارم و با در نظر گرفتن آنلکا که به تازگي به تيم ملحق شده و بايد براي بهبودي مصدوميت کمرش تلاش کند، 5 بازيکن در نوک حمله در اختيار دارم.

سرمربي يوونتوس خاطرنشان کرد: مهم اين است که بازيکنان در زمين براي کل تيم بازي ميکنند و نه تنها براي خودشان. بايد ديد در مرحله بعد چه چيزي در انتظار ما است. ميدانيم که توجه بيشتري روي خودمان خواهيم داشت زيرا از حالا به بعد مطمئنا فشار ببيشتري از لحاظ انرژي ذهني و بدني روي ما خواهد بود.

کونته اضافه کرد: مهم است که تمام گروه را در اختيار داشته باشيم زيرا به همه نياز داريم. امشب نشان دادم که ميتوانيم اين گونه بازي کنيم و همچنان ثابت خواهيم کرد که ميتوانيم اين کار را مثل قبل در مراحل بعدي هم انجام دهيم.

وي تأکيد کرد: بايد ديد در قرعهکشي ليگ قهرمانان اروپا کدام تيم انتظار ما را ميکشد. بايد بسيار متمرکز باشيم. اين اولين سالي است که خودمان را در چنين شرايطي ميبينيم و اين شرايط را دوست داريم؛ اما مزايا و معايبي هم وجود دارد و ما بايد تمام تلاشمان را انجام دهيم تا اجازه ندهيم اين معايب روي عملکردمان در اين مسابقات تأثير بگذارد.