بارسلونا صدرنشین لیگ اسپانیا 3 دیدار دوستانه در ماه آگوست (مرداد سال آینده) در آسیا برگزار خواهد کرد.

کاتالانها در نظر دارند به منظور برگزاری اردوی آمادهسازی برای فصل 14-2013 سوم آگوست (12 مرداد) به چین، هفتم آگوست (16 مرداد) به تایلند و دهم آگوست (19 مرداد) هم به مالزی بروند و 3 دیدار دوستانه برگزار کنند.
این در حالی است که تیم حریف بارسا در این مسابقات هنوز مشخص نشده است.
این پنجمین تور آسیایی آبیاناری پوشان در 10 سال گذشته خواهد بود.