مربي تيم تراکتورسازي تبريز گفت: مسابقات باشگاههاي آسيا حکم بازي ملي را دارد بنابراين اي کاش سازمان ليگ تصميمي اتخاذ ميکرد که بازي نمايندگان ايران در آسيا در زمان ديگر برگزار ميشد.

غلامحسين باغ آبادي امروز در گفتوگو با فارس اظهار داشت: بازي تيمهاي استقلال و تراکتور سازي به خستگي هر دو تيم منجر شده و اين موضوع احتمال تاثيرگذاري در نتايج بازيهاي آسيايي اين تيمها را دارد و با توجه به اينکه مسابقات باشگاههاي آسيا در حکم بازي ملي هستند، کاش سازمان ليگ برنامهاي اتخاذ ميکرد که بازيهاي رو در رو سه نماينده ايران در زمان ديگري برگزار ميشد.

وي افزود: البته کار استقلال به دليل اينکه چهارشنبه در تهران ميزبان است راحتتر است اما تراکتورسازي تا روز يکشنبه در تهران باقي مانده و از تهران روانه دوحه قطر خواهد شد و براي اين تيم زمان کافي براي ريکاوري وجود ندارد.

مربي تيم تراکتورسازي گفت: در حاضر تمام تيمها به کمک وسائل ارتباط جمعي از همديگر شناخت داشته و به آناليز بازيهاي حريفان خود ميپردازند و تيمهاي استقلال و تراکتورسازي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و ما نيز به آناليز تيم استقلال تهران پرداختهايم.

وي در پاسخ به اين سئوال که قلعهنويي از تراکتورسازي شناخت لازم را دارد، آيا شما نيز از وي شناخت کافي را براي خنثي کردن برنامههاي استقلال داريد؟ گفت: من يک سال با آقاي قلعهنويي کار کردهام و شناخت نسبي از وي دارم، اما هر بازي شرايط خاص خود را داشته و نميتوان به يقين از برنامههاي سرمربي استقلال در بازي با تراکتورسازي سخن گفت و به طور مثال ميتوانم به بازي استقلال تهران مقابل صبا اشاره کنم که نسبت به بازي اين تيم با نفت آبادان تغييرات زيادي در نفرات تيم استقلال صورت گرفته بود.

باغآبادي تصريح کرد: بازي تيمهاي تراکتورسازي تبريز با استقلال تهران ديدار تيمهاي صدرنشين جدول است و جدال بسيار حساسي ميباشد و من اميدوارم تيم تراکتورسازي بتواند در اين بازي حساس به برتري دست يابد.

مربي تيم تراکتورسازي از آمادگي کامل بازيکنان اين تيم خبر داد و گفت: خوشبختانه براي بازي با استقلال هيچ بازيکن مصدوم و محرومي نداريم.