سايت رسمي فدراسيون فوتبال نوشت:

رئيس فدراسيون به همراه دبيرکل و ديگر اعضاي ايراني کنفدراسيون فوتبال آسيا براي حضور در نشست هاي تخصصي به مالزي مي روند.
علي کفاشيان به همراه مهدي محمدنبي، غلامرضا بهروان، عليرضا رحيمي، علي عليزاده، مرتضي محصص، حسين عسگري، محمد درخشان و علي فتح اله زاده شنبه 19 اسفند ماه، تهران را به مقصد کوالالامپور جهت شرکت در نشست هاي تخصصي کميته هاي کنفدراسيون فوتبال آسيا ترک مي کنند.
برنامه جلسات به شرح زير است:
يکشنبه 20 اسفند
علي کفاشيان، غلامرضا بهروان، عليرضا رحيمي و علي فتح اله زاده در نشست تخصصي کميته فوتبال حرفه اي و مهدي محمدنبي در جلسه کميته بازاريابي و حسين عسگري در جلسه کميته داوران
دوشنبه 21 اسفند
مرتضي محصص در جلسه کميته فني، محمد درخشان در جلسه کميته مالي
سه شنبه 22 اسفند
علي کفاشيان در نشست تخصصي کميته مسابقات و علي عليزاده در جلسه آسيا ويژن