مهاجم گلزن مس کرمان گفت: اگر در ابتداي فصل در 6 هفته غايب نبودم و در ادامه نيز در پست مهاجم نوک بازي مي کردم بيشتر گلزني مي کردم.

مصطفي شجاعي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: هر چه به انتهاي ليگ نزديک تر مي شويم بازي ها دشوار تر مي شود و ما يک بد شانسي آورديم و آن هم اين بود که بايد در هفته هاي پاياني با تيم هايي بازي کنيم که آخرين تلاششان را براي ماندن در ليگ انجام مي دهند ولي به هر حال ما هم چند هفته است که بازي هاي خوبي را ارائه مي دهيم و اميدوارم بتوانيم جايگاه خوبي را در جدول کسب کنيم.
وي در خصوص گلزني هايش در ليگ و مقايسه خود با بهترين گلزن ليگ از نظر تعداد گل زده گفت: من در ابتداي فصل تا هفته سوم بازي نکردم و در بازي هفته ي سوم هم مصدوم شدم تا عملا شش هفته ي ابتدائي ليگ را از دست بدهم در ضمن زماني که قاسم پور سرمربي تيم بود بيشتر مهاجم کناري بازي مي کردم و ايشان اعتقاد برسيستم تک مهاجم نداشت و در حال حاضر در پست تخصصي خود بازي کرده و بهتر گلزني مي کنم و اگر شش هفته ي ابتدائي فصل را غايب نبودم و در پست خود بازي مي کردم آمار گلزني بهتري داشتم.

وي خاطر نشان کرد: سال 91 براي من سال خوبي بود، از ابتداي سال 91 ، روزهاي ورزشي خوبي را سپري کردم و از نيم فصل دوم به بعد نيز ليگ امسال هم توانستم روزهاي خوبي داشته باشم