سرمربي تيم را آهن با تاکيد بر اينکه اميدوار است روزي فرا برسد نهادهاي غيرفوتبالي براي فوتبال تصميم نگيرند و اجازه بدهند همه چيز طبق قواعد حرفهاي پيش برود، گفت: اين نهايت بيعدالتي است که تيمها را مجبور کنند در خانه حريفشان، ميزباني کنند و از حق قانوني خودشان محروم شوند.

به نقل از سايت باشگاه راهآهن، علي دايي در خصوص آخرين وضعيت آمادگي تيمش پيش از بازي با پرسپوليس ضمن بيان مطلب فوق گفت: وضعيت خوبي داريم و تنها امروز بارش برف باعث شد تمرينمان با مشکل مواجه شود. اميدوارم شرايط زمينهاي تمرين در چند روز آينده خوب باشد که بتوانيم طبق برنامه تمريناتمان را ادامه دهيم.

وي افزود: اگر همه چيز طبق برنامه پيش برود بازي خوبي مقابل پرسپوليس انجام خواهيم داد. ما دنبال سه امتياز اين بازي هستيم تا موقعيتمان در جدول بهتر شود.

سرمربي تيم فوتبال راهآهن در مورد ميزبان نشدن راهآهن در ورزشگاه اکباتان به دليل مخالفت شوراي تامين استان تهران اظهار داشت: همانطور که قبلا هم گفتم تابع تصميم باشگاه هستم. البته باز هم تاکيد ميکنم اين نهايت بيعدالتي است که تيمها را مجبور کنند در خانه حريفشان، ميزباني کنند و از حق قانوني خودشان محروم شوند. اين اتفاقات نشان ميدهد فوتبال ما هنوز حرفهاي نشده و فقط شعار حرفهاي شدن ميدهيم. اميدوارم روزي فرا برسد که نهادهاي غيرفوتبالي براي فوتبال تصميم نگيرند و اجازه بدهند همه چيز طبق قواعد حرفهاي پيش برود.

وي در خصوص آشتي خود با مديرعامل پيشين پرسپوليس هم تاکيد کرد: من چند بار گفتهام که مشکلم با آقاي کاشاني فوتبالي بود و به خاطر اختلاف نظرهايي که داشتيم نتوانستيم با هم کار کنيم. به هر حال آن اتفاقات باعث شد که ما مدتي با هم رابطه نداشته باشيم تا اينکه چهارشنبه شب در مراسم تولد پدر يکي از دوستان مشترکمان که بسياري از فوتباليها و ورزشکاران ديگر از جمله قلعهنويي نيز حضور داشتند، همديگر را ديديم و با هم صحبت کرديم.

دايي در خصوص صحبتهايي که در برخي از رسانهها مطرح شده مبني بر اينکه محسن ترکي به خاطر انتقادات شما ميخواهد داوري را کنار بگذارد. يادآور شد: من به داوري آن بازي انتقاد کردم چون تصميماتي که گرفته شد به ضرر ما بود. آقاي ترکي از داوران خوب ايران هستند و انتظار ما از ايشان خيلي بيشتر بود اما اين را بگويم که هيچ وقت به ايشان و ساير داورها بياحترامي نکردهام.

وي در همين خصوص افزود: من هميشه براي جامعه داوري احترام خاصي قائلم و معتقدم بايد بهترين شرايط را براي کار، زندگي و پيشرفت آنها فراهم کرد تا بتوانند در سطح آسيا و جهان حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشند. اميدوارم که هم آقاي ترکي و هم ساير همکاران ايشان موفق باشند ولي به هر حال بايد اين موضوع را هم پذيرفت که در فوتبال حرفهاي همان طور که اشتباهات داوري وجود دارد، اعتراض هم وجود دارد و اين کاملا طبيعي است.

سرمربي تيم فوتبال راهآهن در پاسخ به اين پرسش که محسن ترکي با استناد به تصاوير تلويزيوني معتقدند که شما به ايشان توهيم کردهايد؟، تصريح کرد: اگر منظور ايشان آن صحنه دقيقه 90 است که جهانگير عسگري اخطار گرفت، بايد بگويم من به بازيکن خودم اعتراض کردم، چون او نبايد به داور اعتراض ميکرد و اين قدر راحت اخطار ميگرفت.

وي اضافه کرد: شما الان ببينيد عسگري در بازي با پيکان فوقالعاده بود و يکي از بهترين بازيکنان ما بود اما سه اخطاره شد و ما نميتوانيم در بازي مقابل پرسپوليس از او استفاده کنيم، در صورتيکه اگر مقابل استقلال آنقدر راحت اخطار نميگرفت، الان سه اخطار نبود.

دايي در پايان گفت: من آن لحظه از اخطار گرفتن او ناراحت بودم و هر حرفي هم که زدم به بازيکن خودم بود چون همانطور که بارها گفتهام من هيچ وقت به داوران عزيز کشورمان توهين و بياحترامي نميکنم. همه من را ميشناسند که از کسي ترس و واهمه ندارم و هميشه پاي حرفم ميايستم و خلاف واقع نميگويم به همين خاطر الان هم ميگويم در آن صحنه به جهانگير عسگري اعتراض کردم نه با داور بازي.