هواداران ما بهترین هستند و در آزادی هم ما غریبه نیستیم شما شک نکن ما در هر کجای دنیا بازی کنیم تنها نیستیم ، هوادارانمان خودشان را به ما می رسانند.
سایت گل-مهدیکیانی، ستارهی تیم فوتبال تراکتورسازی در آستانهی دیدار تیمش برابر تیم فوتبال استقلال در کورس قهرمانی، در مصاحبهای با خبرنگار سایت گل گفت :
اوضاع و احوال؟
خدارا شکر چندا بازی را بردیم و شرایط خوبی داریم فردا هم برای یک بازی جانانه آماده ایم تا بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم
بازی با استقلال؟
با ریکاوری های خوبی که انجام دادیم کاملاَ آماده شکست استقلال هستیم ما انگیزه زیادی داریم
چرا که تیم ما شرایط بهتری دارد و فکر کنم میتوانیم با بردن استقلال به قهرمانی نزدیک شویم
ما فقط برای ۳امتیاز بازی می کنیم.
امیر قلعه نوعی؟
هر چه بوده برای گذشته بوده و فراموش شده ایشان مربی من بوده و من هم مشکلی با ایشان ندارم
من در بازی فردا سعی می کنم بهترین باز خود را انجام دهم و سعی می کنم قبل از بازی اگر شد به سراغ امیر خان بروم با دسته گل اما از هر چیز مهمتر موفقیت تراکتور است.
حمایت تماشاگران؟
هواداران ما بهترین هستند و در آزادی هم ما غریبه نیستیم شما شک نکن ما در هر کجای دنیا بازی کنیم تنها نیستیم ، هوادارانمان خودشان را به ما می رسانند.
جایگاه؟
ما فقط قهرمانی می خواهیم و برای این لیگ فقط قهرمانی ما را راضی می کند بازی های خیلی خوبی هم انجام دادیم
و فکر کنم با مربی خوب و تماشاگران بی نظیری که داریم حقمان باشد که به قهرمانی برسیم.
حرف خاصی ندارید؟
نه فقط این را بگویم که فردا یک بازی بزرگ و زیبا را مبینید.