مديرعامل باشگاه تراکتورسازي گفت: نزديک به 3 هزار نفر هوادار تراکتورسازي در ورزشگاه آزادي هستند.

محمد حسين جعفري در گفت و گو با فارس در مورد حضور هواداران تبريزي در ورزشگاه آزادي از ابتداي صبح امروز براي تماشاي بازي اين تيم مقابل استقلال که ساعت 17:30 آغاز ميشود، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاري دوستان نيروي انتظامي و يگان ويژه درهاي ورزشگاه از اول صبح باز شد و حدود سه هزار هوادار تراکتورسازي توانسته اند بدون مشکل در ورزشگاه حضور پيدا کنند.

وي در خصوص اينکه سرانجام چند درصد ورزشگاه به هواداران تراکتورسازي اختصاص داده شده،گفت: اين طور که مشخص است خواسته ما اجابت شده و درصد بيشتري را به ما اختصاص داده اند. در هر صورت هواداران زيادي از شهرهاي مختلف به ورزشگاه آمده اند.