رئال مادرید و کریستیانو در آستانه توافق برای تمدید قرارداد بازیکن پرتغالی هستند . حالا دیاریو نوتیسیاس در پرتغال گزارش داده که رئال مادرید حاضر شده که دستمزد بازیکن پرتغالی را به سالانه 18 میلیون یورو برساند .

رئال مادرید می خواهد که حسن نیت خود را به ستاره پرتغالی نشان دهد و به همین خاطر حاضر است که دستمزد وی را به یک رقم نجومی برساند . بدین ترتیب کریستیانو پس اتوئو که در آنژی سالانه 20 میلیون یورو می گیرد ، بالاترین دستمزد را در میان بازیکنان فوتبال جهان خواهد داشت .