داور ديدار تيمهاي استقلال و تراکتورسازي به خاطر توهين تماشاگران در بين دو نيمه قصد بازگشت به زمين و قضاوت را نداشت اما با وساطت رئيس سازمان ليگ و رئيس کميته انضباطي به زمين بازي برگشت.

ديدار تيمهاي استقلال و تراکتورسازي از ساعت 17.30 عصر امروز در ورزشگاه آزادي آغاز شده است.

* يکي از هواداران استقلال در جريان اين ديدار در زير جايگاه vip به علت هيجان بيش از حد از هوش رفت.

* پس از ورود فرهاد مجيدي به زمين مجتبي جباري بازوبند کاپيتاني را به وي داد.

* هواداران استقلال سرود قهرماني در ورزشگاه سر دادند و به خوشحالي و پايکوبي پرداختند.

* مزدک ميرزايي گزارشگر بازي در جريان گزارش خود گفت «تاج رئيس سازمان ليگ به من اشاره کرد که مظفريزاده در بين دو نيمه به خاطر اهانتهايي که به وي شده بود، نميخواست به زمين بازي برگردد اما با وساطت من و حسنزاده به بازي برگشت.»

* پس از پايان بازي قلعهنويي و بوستاني به سمت نيمکت تراکتورسازي رفتند و به کادر فني اين تيم خسته نباشيد گفتند.

* بازيکنان استقلال و تراکتورسازي پس از پايان ديدار به ابراز احساسات تماشاگران خود پاسخ دادند و به سمت جايگاه استقرار آنها رفتند.

* حنيف عمرانزاده و عباس محمدرضايي بازيکنان تيم استقلال پس از پايان بازي براي تست دوپينگ احضار شدند. حنيف عمرانزاده نسبت به اينکه در طول يکسال گذشته 7 بار براي تست فرا خوانده شده است، معترض بود.