مديرعامل باشگاه تراکتورسازي تبريز گفت: تراکتورسازي درخشش لازم را مقابل استقلال نداشت ولي يک پاي قهرماني هستيم.

محمدحسين جعفري پس از شکست يک بر صفر برابر استقلال در جمع خبرنگاران گفت: بازي خوبي بود. به استقلال تبريک ميگويم البته بازي حاشيههايي هم داشت و حاشيههاي بازي برگشت در تهران بيشتر از حاشيههاي رفت در تبريز بود. ضمن اينکه تراکتورسازي درخشش لازم را در اين بازي نداشت.

وي در مورد شعار عليه خودش گفت: هواداران بايد به همديگر احترام بگذارند، اين کارها خودزني است. هواداران بايد احترام تيم رقيب را داشته باشند. اين کارها با فرهنگ ايراني اسلامي ما همخواني ندارد. بايد اين اتفاقات جمع شود، بحث من فقط توهين به من نيست، بلکه فوتبال براي شور و نشاط اجتماعي است نه براي اعصاب خردکني.

وي در مورد اينکه از اين باخت ناراحت هست، گفت: طبيعي است تيمم باخته و من ناراحتم اما چيزي از شايستگيهاي تراکتورسازي کم نشده است. 5 بازي ديگر باقي مانده و مدعيان بالاي جدول بازيهاي سختي پيش رو دارند. تراکتورسازي فعلا يک پاي قهرماني است.