بهداد سليمي براي دريافت جايزه بهترين وزنهبردار دنيا به ازبکستان دعوت شد.

پس از رايگيري صورت گرفته در پايان سال 2012 ميلادي بهداد سليمي قهرمان فوق سنگين وزنهبرداري دنيا در بازيهاي المپيک لندن با راي عمومي مردم به عنوان بهترين وزنهبردار سال 2012 دنيا انتخاب شد.

به گزارش ايسنا ، اين انتخاب شگفتي بسياري از کارشناسان را برانگيخت چرا که بسياري بر اين باور بودند که ايليا ايلين وزنهبردار قزاقستاني که در بازيهاي المپيک لندن 5 بار رکوردهاي جهان و المپيک را شکست و به مدال طلا رسيد شايستگي دريافت اين عنوان را دارد اما علاقهمندان به وزنهبرداري در سراسر دنيا با آراي خود نشان دادند که بهداد سليمي از ايران بهترين وزنهبردار دنياست.

بر اين اساس فدراسيون بينالمللي وزنهبرداري از بهداد سليمي و چين شاندو وزنهبردار زن قزاقستان دعوت کرده تا از تاريخ 16 تا 25 فروردين ماه در تاشکند ازبکستان حضور داشته باشند. در اين دوره قرار است رقابتهاي وزنهبرداري نوجوانان جهان و انتخابي المپيک نوجوانان در شهر تاشکند برگزار شود.