بازي دوم فينال ليگ برتر بسکتبال بين پتروشيمي و مهرام همانند مسابقه اول به سود پتروشيمي به پايان رسيد.

به گزارش فارس، بازي دوم فينال ليگ برتر بسکتبال بين پتروشيمي و مهرام امروز (يکشنبه) از ساعت 16 در سالن انديشه ماهشهر و به ميزباني پتروشيمي برگزار شد که در پايان پتروشيمي موفق شد با نتيجه 96 بر 93 به برتري برسد و دومين بردش را جشن بگيرد.

پتروشيمي با ترکيب ساني بچيروويچ، جابر ابراهيم، حامد سهرابنژاد و حامد آفاق و روزبه ارغوان کار را آغاز کرد و بچيروويچ سرمربي مهرام نيز در ترکيب اوليه خود مهدي کامراني، امير صديقي، صمد نيکخواه بهرامي، مارکو ميليچ و فرانسيسکو السون را به ميدان فرستاد.

*کوارتر اول:

بازي با پرتاب 2 اميتازي ميليچ آغاز شد و پس از آن جابر ابراهيم با يک پرتاب 3 امتيازي پاسخ او را داد. 2 تيم امتيازها را يکي پس از ديگري کسب ميکردند و کاملا پاياپاي پيش ميرفت و پتروشيمي با 2 پرتاب 3 امتياز ديگر امتياز خود را به 9 رساند و صمد نيکخواه و صديقي کار را به تساوي کشاندند.

5 دقيقه گذشته بود که اصلاني به جاي صديقي براي مهرام به ميدان آمد و ساني بچيروويچ هم جاي خود را به محمد زارعي داد.

در ادامه کار 2 توپ ربايي از مهدي کامراني و پاس آن به صمد 4 امتياز را براي مهرام داشت که همين موضوع باعث پيش افتادن مهرام از حريفش شد.

مهرام که روز گذشته در بازي اول در دفاع مشکل داشت در اين مسابقه دفاع در تمام مناطق زمين را در دستور کار خود قرار داده بود که همين موضوع کار پتروشيمي را سخت کرده بود.

مهرام در پايان با بازي بهتر نسبت به حريفش توانست 28 بر 23 به برتري برسد.

*کوارتر دوم:

کوارتر دوم هم با امتياز براي مهراميها آغاز شد. 30 ثانيه از بازي گذشته بود که روزبه ارغوان يک خطاي غير ورزشي را روي صمد نيکخواهبهرامي انجام داد که باعث شد 3 پرتاب پنالتي در اختيار اين بازيکن قرار بگيرد. مهران حاتمي سرمربي پتروشيمي به اين موضوع اعتراض بود.

در ادامه کار پرتاب 3 امتياز صمد نيکخواه بهرامي وارد سبد و در سوي ديگر ميدان ساني بچيروويچ براي پتروشيمي امتياز گرفت تا حساب کار 35 بر 27 شود.

برخورد فرانسيسکو السون بازيکن خارجي مهرام با يکي از نفرات پتروشيمي باعث شد او مصدوم شود و همين موضوع و در ادامه آن اعتراض مهمد بچيرووچ باعث وقفه 5 دقيقهاي در بازي شد.

پتروشيمي در دقايق باقي مانده رفته رفته اختلاف را کم کرد و 2 دقيقه مانده بود که کار در امتياز 41 بر 41 مساوي شد. حامد آفاق ملي پوش پتروشيمي که 3 اخطاره شده بود بيشتر وقت دوم را از روي نيمکت دنبال کرد.

مهرام تا امتياز 48 از حريفش پيش بود که در ثانيههاي پاياني پتروشيمي ضمن جبران اختلافش توانست در پايان کوارتر دوم با حساب ( 28 بر 20) برنده شود و نيمه نخست را 51 بر 48 برنده به رختکن برود.

* کوارتر سوم:

هومن رضايي در نيمه دوم براي مهرام به جاي السون به ميدان آمد و آفاق هم کوارتر سوم را بيشتر از روي نيمکت دنبال ميکرد در زمين حضور يافت.

صمد نيکخواه بهرامي نخستين امتياز را کسب کرد و جمع امتيازهاي مهرام را به 50 رساند اما بلافاصله جابر ابراهيم يک پرتاب 3 امتيازي موفق را انجام داد.

در ادامه کار خطاي صمد روي سهراب نژاد پرتاب پنالتي به پتروشيمي داد که اين بازيکن هم تبديل پنالتي را به گل کرد.

مهرام پس از 2 دقيقه که امتياز کسب نکرده بود 3 امتيازي صديقي وارد سبد پتروشيمي شد، اما ساني بچيروويچ با يک پرتاب 2 امتيازي حساب کار را 63 بر 54 کرد.

2 دقيقه مانده بود که ضدحمله مهراميها توسط ميليچ با خطاي حامد سهرابنژاد مواجه شد که 2 پرتاب نصيب اين تيم شد و پس از آن نيز صمد نيکخواه 2 پرتاب را براي اين تيم از دست داد.

جابر ابراهيم بازيکن خارجي پتروشيمي که روز گذشته يکي از ستارههاي ميدان بود با يک پرش بلند از روي سر ميليچ امتياز تيمش را به 71 رساند تا در نهايت اين تيم کوارتر سوم ( 20 بر 19) و در مجموع 71 بر 64 به برتري برسد.

*کوارتر چهارم:

صديقي با پرتاب 2 امتيازي و 2 پنالتي مهرام را در اين کوارتر صاحب امتياز کرد، اما در ادامه ساني بچيروويچ پاسخ داد و در ادامه نيز 3 پرتاب 3 امتيازي موفق از جابر ابراهيم 9 امتياز را براي پتروشيمي به ارمغان آورد.

بازي بسيار حساس دنبال ميشد و مهرام هر لحظه براي کاهش امتياز تلاش ميکرد، اما خارجي هاي پتروشيمي فاصله را حفظ ميکردند.

روزبه ارغوان سنتر پتروشيمي با انجام پنجمين خطاي خود از بازي اخراج شد تا علي دورقي به جاي او وارد ميدان شود.

کمتر از 3 دقيقه مانده بود که مهدي کامراني هم 5 خطائه شد و از بازي بيرون رفت. کامراني پس از اين خطا به سجاد مشايخي اعتراض کرد و اخراج خود را اشتباه او ميدانست.

در 2 دقيقه پاياني حساب کار 91 بر 89 به سود پتروشميي بود که يک توپ ربايي از جابر ابراهيم از دستان صمد و پاس به ساني 2 امتياز را براي پتروشيمي به ارمغان آورد.

25 ثانيه مانده بود که با پرتاب 2 امتيازي مشايخي بازيکن مهرام حساب کار 93 بر 93 مساوي شد و پس از آن سرمربي پتروشيمي درخواست وقت استراحت کرد.

15 ثانيه مانده بود که پرتاب دوباره ترقه باعث وقفه چند دقيقه اي وقفه در بازي شد و پس از آن بازي از سر گرفته شد که در ثانيه آخر جابر ابراهيم با پرتاب 3 امتيازي زيبا 96 بر 93 پتروشيمي را برنده بازي دوم کرد.

ديدار سوم 2 تيم روز چهارشنبه هفته جاري در تهران برگزار خواهد شد.

مسابقه فينال به صورت 3 برد از 5 مسابقه برگزار ميشود.